The Joomla! Forum ™


Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Author Message
PostPosted: Sat Aug 27, 2005 10:28 pm 
User avatar
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast

Joined: Thu Aug 25, 2005 7:40 pm
Posts: 140
Location: Polska
Polish lang:
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - http://www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - http://www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
* @Language Package File  - Polish Language
* @Language translation: [email protected] (Stefan Wajda))
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Nie masz uprawnień do przeglądania tych zasobów.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Menadżer studentów");
DEFINE("_PUBLISHED","Publikacja");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Menadżer ocen");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Menadżer lekcji");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Menadżer klas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Nowy uczeń");
DEFINE("_NEW_CLASS","Nowa klasa");
DEFINE("_NEW_LESSON","Nowa lekcja");
DEFINE("_NEW_MARK","Nowy stopień");
DEFINE("_ST","Uczniowie");
DEFINE("_PT","Rodzice");
DEFINE("_CLASS","Klasa");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nazwa klasy");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Razem uczniów");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nazwa ucznia");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Numer szkolny");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Mamy");
DEFINE("_CLASSROOM","klas");
DEFINE("_AND","i");
DEFINE("_STUDENT","uczniów");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Zestawienie uczniów i klas znajduje się poniżej");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","Klasa liczy");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Zestawienie uczniów znajduje się poniżej");
DEFINE("_SHOW_INFO","Pokaż informacje");
DEFINE("_GO_BACK","Wróć");
DEFINE("_NO_AUTH","Nie masz uprawnień, aby przeglądać te informacje!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW","Dane ucznia znajdują się poniżej");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Ogólne");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Rodzice");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Szkoła");
DEFINE("_LESSON_INFO","Stopnie");
DEFINE("_GENDER","Płeć");
DEFINE("_BIRTHDAY","Data urodzenia");
DEFINE("_LOCATION","Lokalizacja");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","Nr identyfikacyjny");
DEFINE("_PNAME","Nazwisko, Imię");
DEFINE("_ADDRESS","Adres");
DEFINE("_PHONE","Telefon");
DEFINE("_ABSENT","Nieobecności");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Przynależność do klubów");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","E-mail");
DEFINE("_WEB_SITE","Strona WWW");
DEFINE("_DESCRIPTION","Opis");
DEFINE("_LESSON_NAME","Temat lekcji");
DEFINE("_EXAM_NUM","Nr testu");
DEFINE("_MARK","Stopnie");
DEFINE("_ST_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać dane uczniów");
DEFINE("_CS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać nazwy klas");
DEFINE("_LS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać stopnie uczniów");
DEFINE("_NS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać tematy lekcji");
DEFINE("_SC_NAME","Komponent School v1.0");
DEFINE("_coded","Kodowanie: ");
DEFINE("_graph","Grafika: ");
DEFINE("_THANKS_FOR","Podziękowania dla ");
DEFINE("_DEVELOP","za pomoc w opracowaniu");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Dane ucznia zostały zapisane");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Dane klasy zostały zapisane");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Lekcja została zapisana");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Uczeń i jego oceny zostały zapisane");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Wybierz pozycje do usunięcia.");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Wybierz klasę");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Wybierz rodzaj");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Wybierz lekcję");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Wybierz ucznia");
DEFINE("_GENDER_MALE","Mężczyza");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","Kobieta");
DEFINE("_ALERT","Wybierz pozycję");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Zmień fotografię ucznia");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Edytuj dane ucznia");
DEFINE("_CLASS_DES","Opis klasy");
DEFINE("_CLASS_OPT","Ustawienia klasy");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Zmień logotyp klasy");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Edytuj dane klasy");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Nie ma jeszcze żadnej klasy?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Edytuj dane lekcji");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Nie ma jeszcze żadnej lekcji?");
DEFINE("_EDIT_MARK","Edytuj stopnie");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Powiadomienie zostało pomyślnie zapisane");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Menadżer powiadomień");
DEFINE("_NEW_ANONS","Nowe powiadomienie");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Edytuj powiadomienie");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Tytuł powiadomienia");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Tekst powiadomienia");
DEFINE("_AS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać Twoje powiadomienia");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Ustawienia zostaly zapisane");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","Plik konfiguracyjny jest chroniony przed zapisem!");
DEFINE("_SC_NO","Nie");
DEFINE("_SC_YES","Tak");
DEFINE("_SC_ANONS","Pokaż powiadomienia");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Pokazać powiadomienia na stronie startowej komponentu?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Menadżer ustawień");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Proszę podać numer identyfikacyjny");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","Wprowadzony numer identyfikacyjny jest niepoprawny");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Powiadomienia szkolne");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Wybierz przynajmniej jednego ucznia");
?>

_________________
Korzystaj i ciesz się!


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Sun Aug 28, 2005 2:19 pm 
User avatar
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer

Joined: Fri Aug 19, 2005 8:41 am
Posts: 349
Location: Denizli -Türkiye | C* |
thanx zwiastun ;) i will add it :)

_________________
http://www.sonerekici.com - Personel Web Site


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Wed Aug 31, 2005 12:29 am 
User avatar
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice

Joined: Mon Aug 29, 2005 4:56 pm
Posts: 16
Location: Brazil, SP
Gimme a couple of hours and I'll post the Brazilian Translation here. :)

Regards!
//edit
Note: Haven't got time to test it, as my box at home got the cooler of vga card dead. Fixed with gum and some sticks. :)
Oh, and as as we use here some special chars, I might have to fix tem, as they appear to me here as escape codes. Tell me if it's an issue, ok?
Regards.

Code:
<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
* @ Language File: Brazilian Portuguese rev 0.1 30-sep-2005
* @ Translation provided by Norbies Takeyama ([email protected])
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Acesso Direto a este arquivo não permitido.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Gerenciador de Alunos");
DEFINE("_PUBLISHED","Publicado");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Gerenciador de Avaliações");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Gerenciador de Tarefas");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Gerenciador de Turmas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Novo Aluno");
DEFINE("_NEW_CLASS","Nova Turma");
DEFINE("_NEW_LESSON","Nova Tarefa");
DEFINE("_NEW_MARK","Nova Nota");
DEFINE("_ST","do Aluno");
DEFINE("_PT","dos Pais");
DEFINE("_CLASS","Turma");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nome da Turma");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Total Alunos");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nome do Aluno");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Números da Escola");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Há");
DEFINE("_CLASSROOM","turmas");
DEFINE("_AND","e");
DEFINE("_STUDENT","alunos");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Turmas e alunos estão listados abaixo");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","turma possui");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Alunos listados abaixo");
DEFINE("_SHOW_INFO","Exibir Info");
DEFINE("_GO_BACK","Retornar");
DEFINE("_NO_AUTH","Acesso não permitido para esta informação!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW",":suas informações estão exibidas abaixo.");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Informações Gerais");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Informações dos Pais");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Informações da Escola");
DEFINE("_LESSON_INFO","Marcar");
DEFINE("_GENDER","Sexo");
DEFINE("_BIRTHDAY","Nascimento");
DEFINE("_LOCATION","Local");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","Doc. Identidade");
DEFINE("_PNAME","Nome, Sobrenome");
DEFINE("_ADDRESS","Endereço");
DEFINE("_PHONE","Telefone");
DEFINE("_ABSENT","Status de ausências");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Filiação a Clube Social");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","Endereço de e-mail");
DEFINE("_WEB_SITE","Sítio de Internet");
DEFINE("_DESCRIPTION","Descrições");
DEFINE("_LESSON_NAME","Nome da Tarefa");
DEFINE("_EXAM_NUM","Número da Prova");
DEFINE("_MARK","Nota");
DEFINE("_ST_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar as informações do Aluno.");
DEFINE("_CS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar o nome da Turma.");
DEFINE("_LS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar as marcas do Aluno.");
DEFINE("_NS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar  o nome da Tarefa.");
DEFINE("_SC_NAME","School Component v1.3");
DEFINE("_coded","Programado por");
DEFINE("_graph","Gráficos por");
DEFINE("_THANKS_FOR","Grato por");
DEFINE("_DEVELOP","auxiliar no desenvolvimento");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Aluno gravado");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Turma gravada");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Tarefa gravada");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Aluno(a) e marca gravados");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Selecionar o item ou itens apagados");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Escolha a Turma");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Escolha o Sexo");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Escolha a Tarefa");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Escolha o Alunot");
DEFINE("_GENDER_MALE","Masculino");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","Feminino");
DEFINE("_ALERT","Selecione um item");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Escolha a imagem do Aluno");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Editar Aluno");
DEFINE("_CLASS_DES","Descrição da Sala de Aula");
DEFINE("_CLASS_OPT","Configurações da Sala de Aula");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Escolha a imagem para esta Sala de Aula");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Editar Sala de Aula");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Não há Salas de Aula?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Editar tarefa");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Não há tarefas?");
DEFINE("_EDIT_MARK","Editar Marca");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Aviso gravado com sucesso");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Gerenciador de Avisos");
DEFINE("_NEW_ANONS","Novo Aviso");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Editar Aviso");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Título do Aviso");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Texto do Aviso");
DEFINE("_AS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar os avisos de sua escola");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Configurações salvas");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","Arquivo de configuração bloqueado para escrita!");
DEFINE("_SC_NO","Não");
DEFINE("_SC_YES","Sim");
DEFINE("_SC_ANONS","Exibição do Aviso");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Avisos exibidos no Componente da Página Principal?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Gerenciador de Configurações");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Favor digitar seu número de Matrícula");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","Número de Matrícula inválido");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Avisos da Escola");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Você deve escolher pelo menos um estudante!");
?>

_________________
*****************************************
My signature goes here.
*****************************************


Last edited by norbies on Wed Aug 31, 2005 6:21 am, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Mon Sep 05, 2005 3:51 am 
User avatar
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast

Joined: Tue Aug 30, 2005 2:25 am
Posts: 173
Location: Shenzhen, China
Look at Line 91 please, it is:
DEFINE("_EDIT_LESSON","Edit Classroom");
I think it might be:
DEFINE("_EDIT_LESSON","Edit Lesson");
right?

I modified simplified chinese tanslation, just for another choice.

//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - http://www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - http://www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","学生管理处");
DEFINE("_PUBLISHED","已发布");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","分数管理处");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","课程管理处");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","教室管理处");
DEFINE("_NEW_STUDENT","新增学生");
DEFINE("_NEW_CLASS","新增教室");
DEFINE("_NEW_LESSON","新增课程");
DEFINE("_NEW_MARK","新增分数");
DEFINE("_ST","学生的");
DEFINE("_PT","父母的");
DEFINE("_CLASS","教室");
DEFINE("_CLASS_NAME","教室名称");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","学生总数");
DEFINE("_STUDENT_NAME","学生姓名");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","学校编号");
DEFINE("_NOW_TOTAL","有");
DEFINE("_CLASSROOM","间教室");
DEFINE("_AND","和");
DEFINE("_STUDENT","个学生");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","教室和学生数如下:");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","教室有");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","学生如下");
DEFINE("_SHOW_INFO","显示信息");
DEFINE("_GO_BACK","上一页");
DEFINE("_NO_AUTH","您无权查看该信息!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW","的信息如下所示:");
DEFINE("_GENERAL_INFO","综合信息");
DEFINE("_PARENTS_INFO","双亲信息");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","学校信息");
DEFINE("_LESSON_INFO","分数");
DEFINE("_GENDER","性别");
DEFINE("_BIRTHDAY","生日");
DEFINE("_LOCATION","地区");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","身份证号码");
DEFINE("_PNAME","名称,姓");
DEFINE("_ADDRESS","地址");
DEFINE("_PHONE","电话");
DEFINE("_ABSENT","缺旷课情况");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","社团成员");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","电子邮件地址");
DEFINE("_WEB_SITE","网站");
DEFINE("_DESCRIPTION","描述");
DEFINE("_LESSON_NAME","课程名称");
DEFINE("_EXAM_NUM","考试编号");
DEFINE("_MARK","分数");
DEFINE("_ST_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除学生的信息。");
DEFINE("_CS_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除教室的名称。");
DEFINE("_LS_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除学生的分数。");
DEFINE("_NS_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除课程的名称。");
DEFINE("_SC_NAME","School Component v1.3");
DEFINE("_coded","编程:");
DEFINE("_graph","美工:");
DEFINE("_THANKS_FOR","感谢");
DEFINE("_DEVELOP","在开发过程中的帮助");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","学生信息已保存");
DEFINE("_CLASS_SAVE","教室信息已保存");
DEFINE("_LESSON_SAVE","课程信息已保存");
DEFINE("_NOTES_SAVE","学生信息及其分数已保存");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","选定项已删除");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","选择教室");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","选择性别");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","选择课程");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","选择学生");
DEFINE("_GENDER_MALE","男");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","女");
DEFINE("_ALERT","请选择一项");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","选择学生照片");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","编辑学生信息");
DEFINE("_CLASS_DES","教室说明");
DEFINE("_CLASS_OPT","教室设置");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","选择教师照片");
DEFINE("_EDIT_CLASS","编辑教室信息");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","还没有教室?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","编辑课程信息");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","还没有课程?");
DEFINE("_EDIT_MARK","编辑分数");
DEFINE("_ANONS_SAVE","公告已保存");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","公告管理处");
DEFINE("_NEW_ANONS","新增公告");
DEFINE("_EDIT_ANONS","编辑公告");
DEFINE("_ANONS_SBJ","公告标题");
DEFINE("_ANONS_TEXT","公告正文");
DEFINE("_AS_DESC","您可以使用上面的链接添加/编辑/删除学校的公告");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","设置已保存");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","配置文件不可写!");
DEFINE("_SC_NO","否");
DEFINE("_SC_YES","是");
DEFINE("_SC_ANONS","公告显示");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","将公告显示在首页?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","设置管理处");
DEFINE("_TYPE_IDENT","请填写身份证号码");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","填写的身份证号码不对");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","学校公告");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","您必须至少选择一个学生!");
?>

_________________
http://www.joomla.cn, since 2003.
Joomla Translation Coordination Team


Last edited by zhous on Mon Sep 05, 2005 3:57 am, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Mon Sep 05, 2005 11:46 am 
User avatar
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast

Joined: Fri Sep 02, 2005 2:24 am
Posts: 199
Location: Malaysia
Hi, this is Bahasa Melayu (Malaysian) Translation version 1.0:

Code:
<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Penyelia Pelajar");
DEFINE("_PUBLISHED","Diterbitkan");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Penyelia Markah");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Penyelia Pelajaran");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Penyelia Kelas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Pelajar Baru");
DEFINE("_NEW_CLASS","Kelas Baru");
DEFINE("_NEW_LESSON","Pelajaran Baru");
DEFINE("_NEW_MARK","Markah Baru");
DEFINE("_ST","Pelajar");
DEFINE("_PT","Ibubapa");
DEFINE("_CLASS","Kelas");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nama Kelas");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Jumlah Pelajar");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nama Pelajar");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Kod Sekolah");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Terdapat");
DEFINE("_CLASSROOM","kelas");
DEFINE("_AND","dan");
DEFINE("_STUDENT","pelajar");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Kelas-kelas dan pelajar-pelajar disenaraikan di bawah.");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","kelas ada");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Pelajar-pelajar disenaraikan di bawah");
DEFINE("_SHOW_INFO","Papar Maklumat");
DEFINE("_GO_BACK","Undur");
DEFINE("_NO_AUTH","Anda dihalang melihat maklumat itu!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW",": Maklumatnya seperti di bawah.");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Maklumat Umum");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Maklumat Ibubapa");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Maklumat Sekolah");
DEFINE("_LESSON_INFO","Markah");
DEFINE("_GENDER","Jantina");
DEFINE("_BIRTHDAY","Tarikh Lahir");
DEFINE("_LOCATION","Lokasi");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","No S/B atau KPT");
DEFINE("_PNAME","Nama, Panggilan");
DEFINE("_ADDRESS","Alamat");
DEFINE("_PHONE","Telefon");
DEFINE("_ABSENT","Ketidak-hadiran");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Keahlian Kelab Kemasyarakatan");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","Alamat Emel");
DEFINE("_WEB_SITE","Laman Web");
DEFINE("_DESCRIPTION","Keterangan");
DEFINE("_LESSON_NAME","Tajuk Pelajaran");
DEFINE("_EXAM_NUM","Nombor Peperiksaan");
DEFINE("_MARK","Markah");
DEFINE("_ST_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam maklumat pelajar.");
DEFINE("_CS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam nama kelas.");
DEFINE("_LS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam markah pelajar.");
DEFINE("_NS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam tajuk pelajaran.");
DEFINE("_SC_NAME","Komponen Sekolah v1.3");
DEFINE("_coded","Dikod oleh");
DEFINE("_graph","Grafik oleh");
DEFINE("_THANKS_FOR","Terima kasih kerana");
DEFINE("_DEVELOP","membantu dalam pembangunannya");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Maklumat pelajar disimpan");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Maklumat kelas disimpan");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Maklumat pelajaran disimpan");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Maklumat pelajar dan markahnya disimpan");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Item yang dipilih telah dipadamkan");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Pilih Kelas");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Pilih Jantina");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Pilih Pelajaran");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Pilih Pelajar");
DEFINE("_GENDER_MALE","L");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","P");
DEFINE("_ALERT","Sila pilih item");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Pelajar");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Ubah Maklumat Pelajar");
DEFINE("_CLASS_DES","Keterangan Kelas");
DEFINE("_CLASS_OPT","Penetapan Kelas");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Kelas");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Ubah Kelas");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Tiada kelas?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Ubah Pelajaran");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Tiada pelajaran?");
DEFINE("_EDIT_MARK","Ubah Markah");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Makluman telah berjaya disimpan");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Penyelia Makluman");
DEFINE("_NEW_ANONS","Makluman Baru");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Ubah Makluman");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Tajuk Makluman");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Teks Makluman");
DEFINE("_AS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam makluman sekolah anda");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Penetapan disimpan");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","Fail Config tidak boleh ditulis!");
DEFINE("_SC_NO","Tidak");
DEFINE("_SC_YES","Ya");
DEFINE("_SC_ANONS","Paparan Makluman");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Makluman dipapar di Laman Utama Komponen?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Penyelia Penetapan");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Sila taip no. S/B atau KPT");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","No. S/B atau KPT salah");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Makluman-makluman Sekolah");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Anda perlu memilih sekurang-kurangnya seorang pelajar!");
?>


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
Opensource Community...It does matters!


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Tue Sep 06, 2005 8:34 am 
User avatar
Joomla! Intern
Joomla! Intern

Joined: Thu Aug 18, 2005 9:36 pm
Posts: 84
Location: Turkey/Istanbul
yakışır kardeşime :) doktorum topladın bütün dilleri  :D

good job translators,I love this community ;)

_________________
Sinan Ata
http://joomlaturkiye.org - http://istanbuldijital.com


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Thu Feb 02, 2006 7:45 am 
Joomla! Guru
Joomla! Guru

Joined: Tue Jan 17, 2006 7:42 am
Posts: 908
:)pisdoktor, i installed your school component v3.1 but what returned was the following errors.
May i know how to work it out?


Code:
Notice: Constant _AND already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 33

Notice: Constant _STUDENT_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 15

Notice: Constant _PUBLISHED already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 16

Notice: Constant _NOTES_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 17

Notice: Constant _LESSON_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 18

Notice: Constant _CLASS_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 19

Notice: Constant _NEW_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 20

Notice: Constant _NEW_CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 21

Notice: Constant _NEW_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 22

Notice: Constant _NEW_MARK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 23

Notice: Constant _ST already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 24

Notice: Constant _PT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 25

Notice: Constant _CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 26

Notice: Constant _CLASS_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 27

Notice: Constant _TOTAL_STUDENT_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 28

Notice: Constant _STUDENT_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 29

Notice: Constant _SCHOOL_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 30

Notice: Constant _NOW_TOTAL already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 31

Notice: Constant _CLASSROOM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 32

Notice: Constant _AND already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 33

Notice: Constant _STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 34

Notice: Constant _LIST_BELOW_CLASSROOM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 35

Notice: Constant _TOTAL_HAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 36

Notice: Constant _LIST_BELOW_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 37

Notice: Constant _SHOW_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 38

Notice: Constant _GO_BACK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 39

Notice: Constant _NO_AUTH already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 40

Notice: Constant _STUDENT_INFO_LIST_BELOW already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 41

Notice: Constant _GENERAL_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 42

Notice: Constant _PARENTS_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 43

Notice: Constant _SCHOOL_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 44

Notice: Constant _LESSON_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 45

Notice: Constant _GENDER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 46

Notice: Constant _BIRTHDAY already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 47

Notice: Constant _LOCATION already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 48

Notice: Constant _IDENTITY_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 49

Notice: Constant _PNAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 50

Notice: Constant _ADDRESS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 51

Notice: Constant _PHONE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 52

Notice: Constant _ABSENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 53

Notice: Constant _SOCIAL_CLUB already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 54

Notice: Constant _EMAIL_ADDRESS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 55

Notice: Constant _WEB_SITE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 56

Notice: Constant _DESCRIPTION already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 57

Notice: Constant _LESSON_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 58

Notice: Constant _EXAM_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 59

Notice: Constant _MARK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 60

Notice: Constant _ST_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 61

Notice: Constant _CS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 62

Notice: Constant _LS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 63

Notice: Constant _NS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 64

Notice: Constant _SC_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 65

Notice: Constant _coded already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 66

Notice: Constant _graph already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 67

Notice: Constant _THANKS_FOR already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 68

Notice: Constant _DEVELOP already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 69

Notice: Constant _STUDENT_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 70

Notice: Constant _CLASS_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 71

Notice: Constant _LESSON_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 72

Notice: Constant _NOTES_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 73

Notice: Constant _DEL_SUCCESS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 74

Notice: Constant _CHOOSE_CLASSROOM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 75

Notice: Constant _CHOOSE_GENDER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 76

Notice: Constant _CHOOSE_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 77

Notice: Constant _CHOOSE_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 78

Notice: Constant _GENDER_MALE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 79

Notice: Constant _GENDER_FEMALE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 80

Notice: Constant _ALERT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 81

Notice: Constant _STUDENT_CHOOSE_IMG already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 84

Notice: Constant _EDIT_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 85

Notice: Constant _CLASS_DES already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 86

Notice: Constant _CLASS_OPT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 87

Notice: Constant _CLASS_CHOOSE_IMG already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 88

Notice: Constant _EDIT_CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 89

Notice: Constant _ALERT_NO_CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 90

Notice: Constant _EDIT_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 91

Notice: Constant _ALERT_NO_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 92

Notice: Constant _EDIT_MARK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 93

Notice: Constant _ANONS_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 94

Notice: Constant _ANONS_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 95

Notice: Constant _NEW_ANONS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 96

Notice: Constant _EDIT_ANONS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 97

Notice: Constant _ANONS_SBJ already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 98

Notice: Constant _ANONS_TEXT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 99

Notice: Constant _AS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 100

Notice: Constant _CONFIGFILE_SAVED already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 101

Notice: Constant _NOT_CONFIGFILE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 102

Notice: Constant _SC_NO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 103

Notice: Constant _SC_YES already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 104

Notice: Constant _SC_ANONS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 105

Notice: Constant _SC_ANONS_DETAIL already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 106

Notice: Constant _CONFIG_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 107

Notice: Constant _TYPE_IDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 108

Notice: Constant _ACCESS_DENIED_ST already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 109

Notice: Constant _ANONS_OURSCHOOL already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 110

Notice: Constant _ALERT_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 113

Notice: Undefined variable: func in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 33

Notice: Undefined variable: func in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 37

Notice: Undefined variable: func in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 41

Notice: Undefined variable: option in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 62

    
Classroom Name   Total Student


Last edited by eddyyanto on Thu Feb 02, 2006 7:48 am, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Thu Feb 02, 2006 12:11 pm 
User avatar
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer

Joined: Fri Aug 19, 2005 8:41 am
Posts: 349
Location: Denizli -Türkiye | C* |
eddyyanto wrote:
:)pisdoktor, i installed your school component v3.1 but what returned was the following errors.
May i know how to work it out?


pls check your php.ini for "error_reporting" ;) this should be ;

Code:
error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE

_________________
http://www.sonerekici.com - Personel Web Site


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Thu Feb 02, 2006 1:12 pm 
Joomla! Guru
Joomla! Guru

Joined: Tue Jan 17, 2006 7:42 am
Posts: 908
thanks, pisdoktor. These ugly notices have gone away by changing "error_reporting level" but i choose to turn onerror_reporting to E_ALL because by doing so i will be able to see all error when i m creating and when i m viewing php scripts. btw, why is there so much notices? Is it normal or something wrong with the component ? I think there's a better solution than just turning error_reporting to E_ALL & E_NOTICE (feeling like transparencies have been blurred.......).  :D


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Thu Feb 02, 2006 2:46 pm 
User avatar
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer

Joined: Fri Aug 19, 2005 8:41 am
Posts: 349
Location: Denizli -Türkiye | C* |
yes, it is normal if you don't change error_reporting as i said ;) don't worry :)

_________________
http://www.sonerekici.com - Personel Web Site


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Fri Feb 03, 2006 1:02 am 
Joomla! Guru
Joomla! Guru

Joined: Tue Jan 17, 2006 7:42 am
Posts: 908
o, i c. thanks, pisdoktor. you have been helpful.


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Fri Feb 03, 2006 5:17 pm 
User avatar
Joomla! Ace
Joomla! Ace

Joined: Thu Oct 27, 2005 11:20 pm
Posts: 1313
Location: Cairo , Egypt
Arabic language file !
sorry for the delay . :)Code:
<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
* @Language Package File  - Arabic Language by Mohammed Abbas @ http://www.ara-joomla.net.tc
*
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","إدارة الطلاب");
DEFINE("_PUBLISHED","منشور");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","إدارة الدرجات");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","إدارة الدروس");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","إدارة الفصول");
DEFINE("_NEW_STUDENT","إضافة طالب");
DEFINE("_NEW_CLASS","إضافة فصل");
DEFINE("_NEW_LESSON","إضافة درس");
DEFINE("_NEW_MARK","إضافة درجة");
DEFINE("_ST","الطلاب");
DEFINE("_PT","ولى الأمر");
DEFINE("_CLASS","الفصل");
DEFINE("_CLASS_NAME","اسم الفصل");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","الطالب");
DEFINE("_STUDENT_NAME","اسم الطالب");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","رقم المدرسة");
DEFINE("_NOW_TOTAL","يوجد");
DEFINE("_CLASSROOM","الفصول");
DEFINE("_AND","و");
DEFINE("_STUDENT","الطلاب");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","قائمة الفصول و الطلاب معروضة بالأسفل");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","الفصل يحتوى");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","قائمة الطلاب معروضة بالأسفل");
DEFINE("_SHOW_INFO","عرض البيانات");
DEFINE("_GO_BACK","عودة");
DEFINE("_NO_AUTH","غير مسموح لك بمشاهدة هذه البيانات !");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW","بياناته معروضة بالأسفل");
DEFINE("_GENERAL_INFO","بيانات عامة");
DEFINE("_PARENTS_INFO","بيانات ولى الأمر");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","بيانات المدرسة");
DEFINE("_LESSON_INFO","الدرجة");
DEFINE("_GENDER","النوع");
DEFINE("_BIRTHDAY","تاريخ الميلاد");
DEFINE("_LOCATION","الموقع");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","رقم الهوية");
DEFINE("_PNAME","الاسم, الشهرة");
DEFINE("_ADDRESS","العنوان");
DEFINE("_PHONE","رقم الهاتف");
DEFINE("_ABSENT","حالة الغياب");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","عضوية النادى الإجتماعى");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","عنوان البريد الإلكترونى");
DEFINE("_WEB_SITE","الموقع على انترنت");
DEFINE("_DESCRIPTION","الوصف");
DEFINE("_LESSON_NAME","اسم الدرس");
DEFINE("_EXAM_NUM","رقم الإختبار");
DEFINE("_MARK","الدرجة");
DEFINE("_ST_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف بيانات الطالب .");
DEFINE("_CS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف اسم الفصل .");
DEFINE("_LS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف درجة الطالب .");
DEFINE("_NS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف اسم الدرس .");
DEFINE("_SC_NAME","مركّب المدرسة لجملة الإصدارة 1.2");
DEFINE("_coded","برمجة");
DEFINE("_graph","أعمال الجرافيك");
DEFINE("_THANKS_FOR","شكر خاص ل");
DEFINE("_DEVELOP","ساهم فى التطوير");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","قائمة الطلاب المحفوظة");
DEFINE("_CLASS_SAVE","قائمة الفصول المحفوظة");
DEFINE("_LESSON_SAVE","قائمة الدروس المحفوظة");
DEFINE("_NOTES_SAVE","قائمة درجات الطلاب المحفوظة");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","تم مسح الملفات المختارة");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","اختيار الفصل");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","اختيار النوع");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","اختيار الدرس");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","اختيار الطالب");
DEFINE("_GENDER_MALE","ذكر");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","أنثى");
DEFINE("_ALERT","اختر أحد الخيارات");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","اختيار صورة الطالب");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","تعديل الطالب");
DEFINE("_CLASS_DES","وصف الفصل");
DEFINE("_CLASS_OPT","إعدادات الفصل");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","اختيار صورة الفصل");
DEFINE("_EDIT_CLASS","تعديل بيانات الفصل");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","لا توجد فصول");
DEFINE("_EDIT_LESSON","تعديل الدرس");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","لا توجد دروس");
DEFINE("_EDIT_MARK","تعديل الدرجة");
DEFINE("_ANONS_SAVE","تم حفظ الإعلان بنجاح");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","إدارة الإعلانات");
DEFINE("_NEW_ANONS","إضافة إعلان");
DEFINE("_EDIT_ANONS","تعديل إعلان");
DEFINE("_ANONS_SBJ","عنوان الإعلان");
DEFINE("_ANONS_TEXT","نص الإعلان");
DEFINE("_AS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف الإعلانات .");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","تم حفظ الإعدادات بنجاح");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","ملف الإعدادات غير قابل للكتابة");
DEFINE("_SC_NO","No");
DEFINE("_SC_YES","Yes");
DEFINE("_SC_ANONS","عرض الإعلان");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","إظهار الصفحة الرئيسية للإعلانات ؟");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","إدارة الإعدادات");
DEFINE("_TYPE_IDENT","يرجى إدخال رقم الهوية");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","رقم هوية خاطىء");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","إعلانات المدرسة");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","يرجى اختيار طالب واحد على الأقل");
?>


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

_________________
"Joomla! is science made clear."
Mohammed Sh. Abbas  -- Joomla! Fan !!


Last edited by Mohammed on Fri Feb 03, 2006 5:32 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Mon Aug 01, 2011 8:55 pm 
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling

Joined: Mon Aug 01, 2011 8:14 pm
Posts: 3
hi all
i will School Component for joomla 1.5
please


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Mon Mar 26, 2012 7:52 am 
User avatar
Joomla! Master
Joomla! Master

Joined: Thu Aug 18, 2005 7:13 am
Posts: 16584
@allenb.Besides the thread you answered, it's all from 2006. That's a long time ago. Also, what Japanese group are you talking about? Does not make a lot of sense.


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Tue May 15, 2012 5:27 am 
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice

Joined: Tue May 13, 2008 1:41 am
Posts: 22
Location: Indonesia
Is there Indonesian translation for this one ?

_________________
http://healthcareoasis.com - Healthy Living Source and Health News
http://www.maniakhost.com - Hosting Indonesia


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Fri Jun 08, 2012 4:51 am 
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice

Joined: Tue May 13, 2008 1:41 am
Posts: 22
Location: Indonesia
No one replying about Indonesian one so I make it

Code:
<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Pengelolaan Siswa");
DEFINE("_PUBLISHED","Diterbitkan");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Pengelolaan Catatan");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Pengelolaan Mata Pelajaran");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Pengelolaan Kelas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Siswa Baru");
DEFINE("_NEW_CLASS","Kelas Baru");
DEFINE("_NEW_LESSON","Mata Pelajaran Baru");
DEFINE("_NEW_MARK","Nilai Baru");
DEFINE("_ST","Daftar Siswa");
DEFINE("_PT","Daftar Orangtua");
DEFINE("_CLASS","Kelas");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nama Kelas");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Jumlah Pelajar");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nama Pelajar");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Kode Sekolah");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Jumlah Keseluruhan");
DEFINE("_CLASSROOM","Ruang Kelas");
DEFINE("_AND","dan");
DEFINE("_STUDENT","Siswa");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Daftar Kelas");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","Jumlah Kelas");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Daftar Siswa");
DEFINE("_SHOW_INFO","Informasi");
DEFINE("_GO_BACK","Mundur");
DEFINE("_NO_AUTH","Anda tidak memiliki otoritas untuk melihat!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW",": Informasi Siswa.");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Info Umum");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Info Orangtua");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Info Sekolah");
DEFINE("_LESSON_INFO","Info Pelajaran");
DEFINE("_GENDER","Jenis Kelamin");
DEFINE("_BIRTHDAY","Tanggal Lahir");
DEFINE("_LOCATION","Lokasi");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","Nomor KTP/SIM");
DEFINE("_PNAME","Nama Depan, Nama Belakang");
DEFINE("_ADDRESS","Alamat");
DEFINE("_PHONE","Telepon");
DEFINE("_ABSENT","Ketidak-hadiran");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Organisasi Sosial");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","Alamat e-mail");
DEFINE("_WEB_SITE","Alamat Website");
DEFINE("_DESCRIPTION","Keterangan");
DEFINE("_LESSON_NAME","Nama Pelajaran");
DEFINE("_EXAM_NUM","Nomor Ujian");
DEFINE("_MARK","Nilai Mata Pelajaran");
DEFINE("_ST_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data siswa.");
DEFINE("_CS_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data kelas.");
DEFINE("_LS_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data nilai siswa.");
DEFINE("_NS_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data mata pelajaran.");
DEFINE("_SC_NAME","School Component v1.3");
DEFINE("_coded","Coded By");
DEFINE("_graph","Graphic By");
DEFINE("_THANKS_FOR","Terima kasih kepada");
DEFINE("_DEVELOP","karena telah membantu pengembangan");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Data Siswa di simpan");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Data Kelas di simpan");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Data mata pelajaran di simpan");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Data Catatan Siswa di simpan");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Berhasil di hapus");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Pilih Kelas");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Pilih Jenis Kelamin");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Pilih Mata Pelajaran");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Pilih Siswa");
DEFINE("_GENDER_MALE","Pria");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","Wanita");
DEFINE("_ALERT","Pilih item");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Siswa");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Rubah Data Siswa");
DEFINE("_CLASS_DES","Keterangan Kelas");
DEFINE("_CLASS_OPT","Seting Kelas");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Kelas");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Rubah Data Kelas");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Maaf, Tidak ada kelas tersedia");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Rubah Data Mata Pelajaran");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Tidak ada data mata pelajaran");
DEFINE("_EDIT_MARK","Rubah Data Nilai");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Berita telah di simpan");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Pengelola Berita");
DEFINE("_NEW_ANONS","Berita Baru");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Rubah Berita");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Judul Berita");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Isi Berita");
DEFINE("_AS_DESC","Anda dapat menggunakan tautan di atas untuk merubah berita");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Konfigurasi berhasil di simpan");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","File konfigurasi tidak dapat di rubah!");
DEFINE("_SC_NO","Tidak");
DEFINE("_SC_YES","Ya");
DEFINE("_SC_ANONS","Tampilan Berita");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Tampilkan berita di halaman utama ?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Pengelolaan Konfigurasi");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Masukkan nomor identitas anda");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","Nomor yang anda masukkan salah/tidak terdaftar");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Berita Sekolah");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Anda harus memilih paling tidak satu siswa!");
?>

_________________
http://healthcareoasis.com - Healthy Living Source and Health News
http://www.maniakhost.com - Hosting Indonesia


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Sun Nov 02, 2014 3:01 pm 
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice

Joined: Tue Oct 29, 2013 8:55 am
Posts: 8
Location: Türkiye
Hepinizi tebrik ediyorum süper paylaşımlar olmuş....

_________________
Mahmut BULUT
http://www.matisgrup.com


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Sat Nov 22, 2014 10:04 pm 
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice

Joined: Sat Oct 04, 2014 5:08 pm
Posts: 29
Location: Sweden
hi evry body where cani find swedish language file?

_________________
http://db24.se


Top
 Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Sat Nov 22, 2014 10:36 pm 
I've been banned!

Joined: Wed Jul 10, 2013 6:16 am
Posts: 9
this is persian translate
Code:
<؟php
define('_VALID_MOS') و یا می میرند ('دسترسی مستقیم به این مکان ممنوع است.')؛

define("_ STUDENT_MANAGER"، "مدیریت دانشجویی")؛
define("_ منتشر شده"، "انتشار")؛
define("_ NOTES_MANAGER"، "درجه بندی")؛ مدیریت
define("_ LESSON_MANAGER"، "درس")؛ مدیریت
define("_ CLASS_MANAGER"، "مدیریت کلاس درس")؛
define("_ NEW_STUDENT"، "اضافه دانشجویی")؛
define("_ NEW_CLASS"، "اضافه کردن یک جداگانه")؛
define("_ NEW_LESSON"، "اضافه کردن یک درس")؛
define("_ NEW_MARK"، "اضافه کردن یک درجه")؛
define("_ ST"، "دانش آموزان")؛
define("_ PT"، "نگهبان")؛
define("_ کلاس"، "فصل")؛
define("_ CLASS_NAME"، "نام فصل")؛
define("_ TOTAL_STUDENT_NUM"، "دانش آموز")؛
define("_ STUDENT_NAME"، "نام دانشجو")؛
define("_ SCHOOL_NUM"، "مدرسه") تعداد.
define("_ NOW_TOTAL"، "هیچ")؛
define("_ کلاس درس"، "فصل")؛
define("_ و"، "و")؛
define("_ دانشجویی"، "دانش آموزان")؛
define("_ LIST_BELOW_CLASSROOM"، "فهرست سوره ها و دانش آموزان به نمایش گذاشته در زیر")؛
define("_ TOTAL_HAVE"، "فصل شامل")؛
define("_ LIST_BELOW_STUDENT"، "لیست دانش آموزان زیر نشان داده شده")؛
define("_ SHOW_INFO"، "نمایش داده")؛
define("_ GO_BACK"، "بازگشت")؛
define("_ NO_AUTH"، "به این اطلاعات شما مجاز!")؛
define("_ STUDENT_INFO_LIST_BELOW"، "داده زیر نشان داده شده")؛
define("_ GENERAL_INFO"، "اطلاعات عمومی")؛
define("_ PARENTS_INFO"، "نگهبان داده")؛
define("_ SCHOOL_INFO"، "مدرسه") داده.
define("_ LESSON_INFO"، "کلاس")؛
define("_ جنسیت"، "نوع")؛
define("_ تولد"، "تاریخ تولد")؛
define("_ محل"، "سایت")؛
define("_ IDENTITY_NUM"، "شماره ID")؛
define("_ PNAME"، "نام، شهرت")؛
define("_ آدرس"، "عنوان")؛
define("_ تلفن"، "شماره تلفن")؛
define("_ وجود ندارد"، "مورد عدم وجود")؛
define("_ SOCIAL_CLUB"، "عضویت در باشگاه اجتماعی")؛
define("_ EMAIL_ADDRESS"، "آدرس ایمیل")؛
define("_ WEB_SITE"، "سایت در اینترنت")؛
define("_ شرح"، "شرح")؛
define("_ LESSON_NAME"، "درس")؛ نام
define("_ EXAM_NUM"، "تعداد آزمون")؛
define("_ MARK"، "کلاس")؛
define("_ ST_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف اطلاعات دانش آموز استفاده کنید.")؛
define("_ CS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف نام فصل استفاده کنید.")؛
define("_ LS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف درجه دانش آموز استفاده کنید.")؛
define("_ NS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف نام درس استفاده کنید.")؛
define("_ SC_NAME"، "یک ترکیب از نسخه بین مدرسه 1.2")؛
define("_ کد"، "برنامه نویسی")؛
define("_ گراف"، "کار گرافیکی")؛
define("_ THANKS_FOR"، "تشکر ویژه برای")؛
define("_ توسعه"، "به توسعه کمک")؛
define("_ STUDENT_SAVE"، "لیست دانش آموزان از ذخیره")؛
define("_ CLASS_SAVE"، "لیستی از فصل را نجات داد")؛
define("_ LESSON_SAVE"، "لیستی از درس ذخیره")؛
define("_ NOTES_SAVE"، "نمرات دانش آموزان لیست ذخیره")؛
define("_ DEL_SUCCESS"، "انتخاب شده است فایل های بررسی")؛
define("_ CHOOSE_CLASSROOM"، "فصل را انتخاب کنید")؛
define("_ CHOOSE_GENDER"، "انتخاب جنسیت")؛
define("_ CHOOSE_LESSON"، "را انتخاب کنید درس")؛
define("_ CHOOSE_STUDENT"، "انتخاب دانش آموز")؛
define("_ GENDER_MALE"، "مرد")؛
define("_ GENDER_FEMALE"، "زن")؛
define("_ ALERT"، "انتخاب یکی از گزینه های")؛

// جدید برای نسخه 1.2
define("_ STUDENT_CHOOSE_IMG"، "دانشجوی تصویر را انتخاب کنید")؛
define("_ EDIT_STUDENT"، "ویرایش دانش آموز")؛
define("_ CLASS_DES"، "شرح فصل")؛
define("_ CLASS_OPT"، "تنظیمات فصل")؛
define("_ CLASS_CHOOSE_IMG"، "فصل تصویر را انتخاب کنید")؛
define("_ EDIT_CLASS"، "تنظیم فصل داده")؛
define("_ ALERT_NO_CLASS"، "هیچ کلاس وجود دارد")؛
define("_ EDIT_LESSON"، "درس تنظیم")؛
define("_ ALERT_NO_LESSON"، "نه درس")؛
define("_ EDIT_MARK"، "کلاس اصلاح")؛
define("_ ANONS_SAVE"، "تبلیغ با موفقیت ذخیره شده است")؛
define("_ ANONS_MANAGER"، "مدیریت تبلیغات")؛
define("_ NEW_ANONS"، "افزودن اعلامیه")؛
define("_ EDIT_ANONS"، "اعلامیه متمم")؛
define("_ ANONS_SBJ"، "عنوان آگهی")؛
define("_ ANONS_TEXT"، "متن اعلامیه")؛
define("_ AS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف تبلیغات استفاده کنید.")؛
define("_ CONFIGFILE_SAVED"، "تنظیمات ذخیره شده اند با موفقیت بوده است")؛
define("_ NOT_CONFIGFILE"، "فایل تنظیمات قابل نوشتن است")؛
define("_ SC_NO"، "نه")؛
define("_ SC_YES"، "بله")؛
define("_ SC_ANONS"، "تبلیغ")؛
define("_ SC_ANONS_DETAIL"، "نمایش صفحه اصلی تبلیغات؟")؛
define("_ CONFIG_MANAGER"، "تنظیمات مدیریت")؛
define("_ TYPE_IDENT"، "لطفا شماره ID وارد کنید")؛
define("_ ACCESS_DENIED_ST"، "تعداد هویت کاذب")؛
define("_ ANONS_OURSCHOOL"، "مدرسه") تبلیغات.

// جدید برای نسخه 1.3
define("_ ALERT_STUDENT"، "لطفا یک دانش آموز را انتخاب کنید حداقل")؛
؟>


Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group