School Component Translation...

A place to discuss Joomla! translation matters.

Moderator: infograf768

User avatar
zwiastun
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 145
Joined: Thu Aug 25, 2005 7:40 pm
Location: Polska
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby zwiastun » Sat Aug 27, 2005 10:28 pm

Polish lang:
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - http://www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - http://www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
* @Language Package File  - Polish Language
* @Language translation: zwiastun@zwiastun.net (Stefan Wajda))
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Nie masz uprawnień do przeglądania tych zasobów.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Menadżer studentów");
DEFINE("_PUBLISHED","Publikacja");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Menadżer ocen");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Menadżer lekcji");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Menadżer klas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Nowy uczeń");
DEFINE("_NEW_CLASS","Nowa klasa");
DEFINE("_NEW_LESSON","Nowa lekcja");
DEFINE("_NEW_MARK","Nowy stopień");
DEFINE("_ST","Uczniowie");
DEFINE("_PT","Rodzice");
DEFINE("_CLASS","Klasa");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nazwa klasy");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Razem uczniów");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nazwa ucznia");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Numer szkolny");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Mamy");
DEFINE("_CLASSROOM","klas");
DEFINE("_AND","i");
DEFINE("_STUDENT","uczniów");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Zestawienie uczniów i klas znajduje się poniżej");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","Klasa liczy");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Zestawienie uczniów znajduje się poniżej");
DEFINE("_SHOW_INFO","Pokaż informacje");
DEFINE("_GO_BACK","Wróć");
DEFINE("_NO_AUTH","Nie masz uprawnień, aby przeglądać te informacje!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW","Dane ucznia znajdują się poniżej");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Ogólne");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Rodzice");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Szkoła");
DEFINE("_LESSON_INFO","Stopnie");
DEFINE("_GENDER","Płeć");
DEFINE("_BIRTHDAY","Data urodzenia");
DEFINE("_LOCATION","Lokalizacja");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","Nr identyfikacyjny");
DEFINE("_PNAME","Nazwisko, Imię");
DEFINE("_ADDRESS","Adres");
DEFINE("_PHONE","Telefon");
DEFINE("_ABSENT","Nieobecności");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Przynależność do klubów");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","E-mail");
DEFINE("_WEB_SITE","Strona WWW");
DEFINE("_DESCRIPTION","Opis");
DEFINE("_LESSON_NAME","Temat lekcji");
DEFINE("_EXAM_NUM","Nr testu");
DEFINE("_MARK","Stopnie");
DEFINE("_ST_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać dane uczniów");
DEFINE("_CS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać nazwy klas");
DEFINE("_LS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać stopnie uczniów");
DEFINE("_NS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać tematy lekcji");
DEFINE("_SC_NAME","Komponent School v1.0");
DEFINE("_coded","Kodowanie: ");
DEFINE("_graph","Grafika: ");
DEFINE("_THANKS_FOR","Podziękowania dla ");
DEFINE("_DEVELOP","za pomoc w opracowaniu");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Dane ucznia zostały zapisane");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Dane klasy zostały zapisane");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Lekcja została zapisana");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Uczeń i jego oceny zostały zapisane");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Wybierz pozycje do usunięcia.");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Wybierz klasę");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Wybierz rodzaj");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Wybierz lekcję");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Wybierz ucznia");
DEFINE("_GENDER_MALE","Mężczyza");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","Kobieta");
DEFINE("_ALERT","Wybierz pozycję");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Zmień fotografię ucznia");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Edytuj dane ucznia");
DEFINE("_CLASS_DES","Opis klasy");
DEFINE("_CLASS_OPT","Ustawienia klasy");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Zmień logotyp klasy");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Edytuj dane klasy");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Nie ma jeszcze żadnej klasy?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Edytuj dane lekcji");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Nie ma jeszcze żadnej lekcji?");
DEFINE("_EDIT_MARK","Edytuj stopnie");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Powiadomienie zostało pomyślnie zapisane");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Menadżer powiadomień");
DEFINE("_NEW_ANONS","Nowe powiadomienie");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Edytuj powiadomienie");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Tytuł powiadomienia");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Tekst powiadomienia");
DEFINE("_AS_DESC","Kliknij ten odsyłacz, aby dodać/edytować/usuwać Twoje powiadomienia");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Ustawienia zostaly zapisane");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","Plik konfiguracyjny jest chroniony przed zapisem!");
DEFINE("_SC_NO","Nie");
DEFINE("_SC_YES","Tak");
DEFINE("_SC_ANONS","Pokaż powiadomienia");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Pokazać powiadomienia na stronie startowej komponentu?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Menadżer ustawień");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Proszę podać numer identyfikacyjny");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","Wprowadzony numer identyfikacyjny jest niepoprawny");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Powiadomienia szkolne");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Wybierz przynajmniej jednego ucznia");
?>
Korzystaj i ciesz się!

User avatar
pisdoktor
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 349
Joined: Fri Aug 19, 2005 8:41 am
Location: Denizli -Türkiye | C* |
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby pisdoktor » Sun Aug 28, 2005 2:19 pm

thanx zwiastun ;) i will add it :)
http://www.sonerekici.com - Personel Web Site

User avatar
norbies
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 16
Joined: Mon Aug 29, 2005 4:56 pm
Location: Brazil, SP
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby norbies » Wed Aug 31, 2005 12:29 am

Gimme a couple of hours and I'll post the Brazilian Translation here. :)

Regards!
//edit
Note: Haven't got time to test it, as my box at home got the cooler of vga card dead. Fixed with gum and some sticks. :)
Oh, and as as we use here some special chars, I might have to fix tem, as they appear to me here as escape codes. Tell me if it's an issue, ok?
Regards.

Code: Select all

<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
* @ Language File: Brazilian Portuguese rev 0.1 30-sep-2005
* @ Translation provided by Norbies Takeyama (cms@mundissa.com)
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Acesso Direto a este arquivo não permitido.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Gerenciador de Alunos");
DEFINE("_PUBLISHED","Publicado");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Gerenciador de Avaliações");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Gerenciador de Tarefas");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Gerenciador de Turmas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Novo Aluno");
DEFINE("_NEW_CLASS","Nova Turma");
DEFINE("_NEW_LESSON","Nova Tarefa");
DEFINE("_NEW_MARK","Nova Nota");
DEFINE("_ST","do Aluno");
DEFINE("_PT","dos Pais");
DEFINE("_CLASS","Turma");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nome da Turma");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Total Alunos");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nome do Aluno");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Números da Escola");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Há");
DEFINE("_CLASSROOM","turmas");
DEFINE("_AND","e");
DEFINE("_STUDENT","alunos");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Turmas e alunos estão listados abaixo");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","turma possui");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Alunos listados abaixo");
DEFINE("_SHOW_INFO","Exibir Info");
DEFINE("_GO_BACK","Retornar");
DEFINE("_NO_AUTH","Acesso não permitido para esta informação!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW",":suas informações estão exibidas abaixo.");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Informações Gerais");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Informações dos Pais");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Informações da Escola");
DEFINE("_LESSON_INFO","Marcar");
DEFINE("_GENDER","Sexo");
DEFINE("_BIRTHDAY","Nascimento");
DEFINE("_LOCATION","Local");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","Doc. Identidade");
DEFINE("_PNAME","Nome, Sobrenome");
DEFINE("_ADDRESS","Endereço");
DEFINE("_PHONE","Telefone");
DEFINE("_ABSENT","Status de ausências");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Filiação a Clube Social");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","Endereço de e-mail");
DEFINE("_WEB_SITE","Sítio de Internet");
DEFINE("_DESCRIPTION","Descrições");
DEFINE("_LESSON_NAME","Nome da Tarefa");
DEFINE("_EXAM_NUM","Número da Prova");
DEFINE("_MARK","Nota");
DEFINE("_ST_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar as informações do Aluno.");
DEFINE("_CS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar o nome da Turma.");
DEFINE("_LS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar as marcas do Aluno.");
DEFINE("_NS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar  o nome da Tarefa.");
DEFINE("_SC_NAME","School Component v1.3");
DEFINE("_coded","Programado por");
DEFINE("_graph","Gráficos por");
DEFINE("_THANKS_FOR","Grato por");
DEFINE("_DEVELOP","auxiliar no desenvolvimento");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Aluno gravado");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Turma gravada");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Tarefa gravada");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Aluno(a) e marca gravados");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Selecionar o item ou itens apagados");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Escolha a Turma");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Escolha o Sexo");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Escolha a Tarefa");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Escolha o Alunot");
DEFINE("_GENDER_MALE","Masculino");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","Feminino");
DEFINE("_ALERT","Selecione um item");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Escolha a imagem do Aluno");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Editar Aluno");
DEFINE("_CLASS_DES","Descrição da Sala de Aula");
DEFINE("_CLASS_OPT","Configurações da Sala de Aula");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Escolha a imagem para esta Sala de Aula");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Editar Sala de Aula");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Não há Salas de Aula?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Editar tarefa");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Não há tarefas?");
DEFINE("_EDIT_MARK","Editar Marca");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Aviso gravado com sucesso");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Gerenciador de Avisos");
DEFINE("_NEW_ANONS","Novo Aviso");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Editar Aviso");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Título do Aviso");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Texto do Aviso");
DEFINE("_AS_DESC","Você pode usar o link acima para adicionar/editar/apagar os avisos de sua escola");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Configurações salvas");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","Arquivo de configuração bloqueado para escrita!");
DEFINE("_SC_NO","Não");
DEFINE("_SC_YES","Sim");
DEFINE("_SC_ANONS","Exibição do Aviso");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Avisos exibidos no Componente da Página Principal?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Gerenciador de Configurações");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Favor digitar seu número de Matrícula");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","Número de Matrícula inválido");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Avisos da Escola");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Você deve escolher pelo menos um estudante!");
?>
Last edited by norbies on Wed Aug 31, 2005 6:21 am, edited 1 time in total.
*****************************************
My signature goes here.
*****************************************

User avatar
zhous
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 174
Joined: Tue Aug 30, 2005 2:25 am
Location: Shenzhen, China
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby zhous » Mon Sep 05, 2005 3:51 am

Look at Line 91 please, it is:
DEFINE("_EDIT_LESSON","Edit Classroom");
I think it might be:
DEFINE("_EDIT_LESSON","Edit Lesson");
right?

I modified simplified chinese tanslation, just for another choice.

//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - http://www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - http://www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","学生管理处");
DEFINE("_PUBLISHED","已发布");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","分数管理处");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","课程管理处");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","教室管理处");
DEFINE("_NEW_STUDENT","新增学生");
DEFINE("_NEW_CLASS","新增教室");
DEFINE("_NEW_LESSON","新增课程");
DEFINE("_NEW_MARK","新增分数");
DEFINE("_ST","学生的");
DEFINE("_PT","父母的");
DEFINE("_CLASS","教室");
DEFINE("_CLASS_NAME","教室名称");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","学生总数");
DEFINE("_STUDENT_NAME","学生姓名");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","学校编号");
DEFINE("_NOW_TOTAL","有");
DEFINE("_CLASSROOM","间教室");
DEFINE("_AND","和");
DEFINE("_STUDENT","个学生");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","教室和学生数如下:");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","教室有");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","学生如下");
DEFINE("_SHOW_INFO","显示信息");
DEFINE("_GO_BACK","上一页");
DEFINE("_NO_AUTH","您无权查看该信息!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW","的信息如下所示:");
DEFINE("_GENERAL_INFO","综合信息");
DEFINE("_PARENTS_INFO","双亲信息");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","学校信息");
DEFINE("_LESSON_INFO","分数");
DEFINE("_GENDER","性别");
DEFINE("_BIRTHDAY","生日");
DEFINE("_LOCATION","地区");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","身份证号码");
DEFINE("_PNAME","名称,姓");
DEFINE("_ADDRESS","地址");
DEFINE("_PHONE","电话");
DEFINE("_ABSENT","缺旷课情况");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","社团成员");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","电子邮件地址");
DEFINE("_WEB_SITE","网站");
DEFINE("_DESCRIPTION","描述");
DEFINE("_LESSON_NAME","课程名称");
DEFINE("_EXAM_NUM","考试编号");
DEFINE("_MARK","分数");
DEFINE("_ST_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除学生的信息。");
DEFINE("_CS_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除教室的名称。");
DEFINE("_LS_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除学生的分数。");
DEFINE("_NS_DESC","您可以使用下面的链接添加/编辑/删除课程的名称。");
DEFINE("_SC_NAME","School Component v1.3");
DEFINE("_coded","编程:");
DEFINE("_graph","美工:");
DEFINE("_THANKS_FOR","感谢");
DEFINE("_DEVELOP","在开发过程中的帮助");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","学生信息已保存");
DEFINE("_CLASS_SAVE","教室信息已保存");
DEFINE("_LESSON_SAVE","课程信息已保存");
DEFINE("_NOTES_SAVE","学生信息及其分数已保存");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","选定项已删除");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","选择教室");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","选择性别");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","选择课程");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","选择学生");
DEFINE("_GENDER_MALE","男");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","女");
DEFINE("_ALERT","请选择一项");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","选择学生照片");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","编辑学生信息");
DEFINE("_CLASS_DES","教室说明");
DEFINE("_CLASS_OPT","教室设置");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","选择教师照片");
DEFINE("_EDIT_CLASS","编辑教室信息");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","还没有教室?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","编辑课程信息");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","还没有课程?");
DEFINE("_EDIT_MARK","编辑分数");
DEFINE("_ANONS_SAVE","公告已保存");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","公告管理处");
DEFINE("_NEW_ANONS","新增公告");
DEFINE("_EDIT_ANONS","编辑公告");
DEFINE("_ANONS_SBJ","公告标题");
DEFINE("_ANONS_TEXT","公告正文");
DEFINE("_AS_DESC","您可以使用上面的链接添加/编辑/删除学校的公告");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","设置已保存");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","配置文件不可写!");
DEFINE("_SC_NO","否");
DEFINE("_SC_YES","是");
DEFINE("_SC_ANONS","公告显示");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","将公告显示在首页?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","设置管理处");
DEFINE("_TYPE_IDENT","请填写身份证号码");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","填写的身份证号码不对");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","学校公告");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","您必须至少选择一个学生!");
?>
Last edited by zhous on Mon Sep 05, 2005 3:57 am, edited 1 time in total.
http://www.joomla.cn, since 2003.
Joomla Translation Coordination Team

User avatar
farimi
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 199
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:24 am
Location: Malaysia
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby farimi » Mon Sep 05, 2005 11:46 am

Hi, this is Bahasa Melayu (Malaysian) Translation version 1.0:

Code: Select all

<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Penyelia Pelajar");
DEFINE("_PUBLISHED","Diterbitkan");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Penyelia Markah");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Penyelia Pelajaran");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Penyelia Kelas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Pelajar Baru");
DEFINE("_NEW_CLASS","Kelas Baru");
DEFINE("_NEW_LESSON","Pelajaran Baru");
DEFINE("_NEW_MARK","Markah Baru");
DEFINE("_ST","Pelajar");
DEFINE("_PT","Ibubapa");
DEFINE("_CLASS","Kelas");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nama Kelas");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Jumlah Pelajar");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nama Pelajar");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Kod Sekolah");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Terdapat");
DEFINE("_CLASSROOM","kelas");
DEFINE("_AND","dan");
DEFINE("_STUDENT","pelajar");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Kelas-kelas dan pelajar-pelajar disenaraikan di bawah.");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","kelas ada");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Pelajar-pelajar disenaraikan di bawah");
DEFINE("_SHOW_INFO","Papar Maklumat");
DEFINE("_GO_BACK","Undur");
DEFINE("_NO_AUTH","Anda dihalang melihat maklumat itu!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW",": Maklumatnya seperti di bawah.");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Maklumat Umum");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Maklumat Ibubapa");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Maklumat Sekolah");
DEFINE("_LESSON_INFO","Markah");
DEFINE("_GENDER","Jantina");
DEFINE("_BIRTHDAY","Tarikh Lahir");
DEFINE("_LOCATION","Lokasi");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","No S/B atau KPT");
DEFINE("_PNAME","Nama, Panggilan");
DEFINE("_ADDRESS","Alamat");
DEFINE("_PHONE","Telefon");
DEFINE("_ABSENT","Ketidak-hadiran");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Keahlian Kelab Kemasyarakatan");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","Alamat Emel");
DEFINE("_WEB_SITE","Laman Web");
DEFINE("_DESCRIPTION","Keterangan");
DEFINE("_LESSON_NAME","Tajuk Pelajaran");
DEFINE("_EXAM_NUM","Nombor Peperiksaan");
DEFINE("_MARK","Markah");
DEFINE("_ST_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam maklumat pelajar.");
DEFINE("_CS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam nama kelas.");
DEFINE("_LS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam markah pelajar.");
DEFINE("_NS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam tajuk pelajaran.");
DEFINE("_SC_NAME","Komponen Sekolah v1.3");
DEFINE("_coded","Dikod oleh");
DEFINE("_graph","Grafik oleh");
DEFINE("_THANKS_FOR","Terima kasih kerana");
DEFINE("_DEVELOP","membantu dalam pembangunannya");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Maklumat pelajar disimpan");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Maklumat kelas disimpan");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Maklumat pelajaran disimpan");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Maklumat pelajar dan markahnya disimpan");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Item yang dipilih telah dipadamkan");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Pilih Kelas");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Pilih Jantina");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Pilih Pelajaran");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Pilih Pelajar");
DEFINE("_GENDER_MALE","L");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","P");
DEFINE("_ALERT","Sila pilih item");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Pelajar");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Ubah Maklumat Pelajar");
DEFINE("_CLASS_DES","Keterangan Kelas");
DEFINE("_CLASS_OPT","Penetapan Kelas");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Kelas");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Ubah Kelas");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Tiada kelas?");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Ubah Pelajaran");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Tiada pelajaran?");
DEFINE("_EDIT_MARK","Ubah Markah");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Makluman telah berjaya disimpan");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Penyelia Makluman");
DEFINE("_NEW_ANONS","Makluman Baru");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Ubah Makluman");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Tajuk Makluman");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Teks Makluman");
DEFINE("_AS_DESC","Anda boleh gunakan tautan di atas untuk tambah/ubah/padam makluman sekolah anda");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Penetapan disimpan");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","Fail Config tidak boleh ditulis!");
DEFINE("_SC_NO","Tidak");
DEFINE("_SC_YES","Ya");
DEFINE("_SC_ANONS","Paparan Makluman");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Makluman dipapar di Laman Utama Komponen?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Penyelia Penetapan");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Sila taip no. S/B atau KPT");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","No. S/B atau KPT salah");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Makluman-makluman Sekolah");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Anda perlu memilih sekurang-kurangnya seorang pelajar!");
?>
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Opensource Community...It does matters!

User avatar
sinanata
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 84
Joined: Thu Aug 18, 2005 9:36 pm
Location: Turkey/Istanbul
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby sinanata » Tue Sep 06, 2005 8:34 am

yakışır kardeşime :) doktorum topladın bütün dilleri  :D

good job translators,I love this community ;)

eddyyanto
Joomla! Guru
Joomla! Guru
Posts: 908
Joined: Tue Jan 17, 2006 7:42 am

Re: School Component Translation...

Postby eddyyanto » Thu Feb 02, 2006 7:45 am

:)pisdoktor, i installed your school component v3.1 but what returned was the following errors.
May i know how to work it out?


Code: Select all

Notice: Constant _AND already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 33

Notice: Constant _STUDENT_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 15

Notice: Constant _PUBLISHED already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 16

Notice: Constant _NOTES_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 17

Notice: Constant _LESSON_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 18

Notice: Constant _CLASS_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 19

Notice: Constant _NEW_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 20

Notice: Constant _NEW_CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 21

Notice: Constant _NEW_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 22

Notice: Constant _NEW_MARK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 23

Notice: Constant _ST already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 24

Notice: Constant _PT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 25

Notice: Constant _CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 26

Notice: Constant _CLASS_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 27

Notice: Constant _TOTAL_STUDENT_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 28

Notice: Constant _STUDENT_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 29

Notice: Constant _SCHOOL_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 30

Notice: Constant _NOW_TOTAL already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 31

Notice: Constant _CLASSROOM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 32

Notice: Constant _AND already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 33

Notice: Constant _STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 34

Notice: Constant _LIST_BELOW_CLASSROOM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 35

Notice: Constant _TOTAL_HAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 36

Notice: Constant _LIST_BELOW_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 37

Notice: Constant _SHOW_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 38

Notice: Constant _GO_BACK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 39

Notice: Constant _NO_AUTH already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 40

Notice: Constant _STUDENT_INFO_LIST_BELOW already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 41

Notice: Constant _GENERAL_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 42

Notice: Constant _PARENTS_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 43

Notice: Constant _SCHOOL_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 44

Notice: Constant _LESSON_INFO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 45

Notice: Constant _GENDER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 46

Notice: Constant _BIRTHDAY already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 47

Notice: Constant _LOCATION already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 48

Notice: Constant _IDENTITY_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 49

Notice: Constant _PNAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 50

Notice: Constant _ADDRESS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 51

Notice: Constant _PHONE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 52

Notice: Constant _ABSENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 53

Notice: Constant _SOCIAL_CLUB already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 54

Notice: Constant _EMAIL_ADDRESS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 55

Notice: Constant _WEB_SITE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 56

Notice: Constant _DESCRIPTION already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 57

Notice: Constant _LESSON_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 58

Notice: Constant _EXAM_NUM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 59

Notice: Constant _MARK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 60

Notice: Constant _ST_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 61

Notice: Constant _CS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 62

Notice: Constant _LS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 63

Notice: Constant _NS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 64

Notice: Constant _SC_NAME already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 65

Notice: Constant _coded already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 66

Notice: Constant _graph already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 67

Notice: Constant _THANKS_FOR already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 68

Notice: Constant _DEVELOP already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 69

Notice: Constant _STUDENT_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 70

Notice: Constant _CLASS_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 71

Notice: Constant _LESSON_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 72

Notice: Constant _NOTES_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 73

Notice: Constant _DEL_SUCCESS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 74

Notice: Constant _CHOOSE_CLASSROOM already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 75

Notice: Constant _CHOOSE_GENDER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 76

Notice: Constant _CHOOSE_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 77

Notice: Constant _CHOOSE_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 78

Notice: Constant _GENDER_MALE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 79

Notice: Constant _GENDER_FEMALE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 80

Notice: Constant _ALERT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 81

Notice: Constant _STUDENT_CHOOSE_IMG already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 84

Notice: Constant _EDIT_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 85

Notice: Constant _CLASS_DES already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 86

Notice: Constant _CLASS_OPT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 87

Notice: Constant _CLASS_CHOOSE_IMG already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 88

Notice: Constant _EDIT_CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 89

Notice: Constant _ALERT_NO_CLASS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 90

Notice: Constant _EDIT_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 91

Notice: Constant _ALERT_NO_LESSON already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 92

Notice: Constant _EDIT_MARK already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 93

Notice: Constant _ANONS_SAVE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 94

Notice: Constant _ANONS_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 95

Notice: Constant _NEW_ANONS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 96

Notice: Constant _EDIT_ANONS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 97

Notice: Constant _ANONS_SBJ already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 98

Notice: Constant _ANONS_TEXT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 99

Notice: Constant _AS_DESC already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 100

Notice: Constant _CONFIGFILE_SAVED already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 101

Notice: Constant _NOT_CONFIGFILE already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 102

Notice: Constant _SC_NO already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 103

Notice: Constant _SC_YES already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 104

Notice: Constant _SC_ANONS already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 105

Notice: Constant _SC_ANONS_DETAIL already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 106

Notice: Constant _CONFIG_MANAGER already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 107

Notice: Constant _TYPE_IDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 108

Notice: Constant _ACCESS_DENIED_ST already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 109

Notice: Constant _ANONS_OURSCHOOL already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 110

Notice: Constant _ALERT_STUDENT already defined in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\language\english.php on line 113

Notice: Undefined variable: func in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 33

Notice: Undefined variable: func in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 37

Notice: Undefined variable: func in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 41

Notice: Undefined variable: option in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\joomla\components\com_school\school.php on line 62

    
Classroom Name   Total Student
Last edited by eddyyanto on Thu Feb 02, 2006 7:48 am, edited 1 time in total.

User avatar
pisdoktor
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 349
Joined: Fri Aug 19, 2005 8:41 am
Location: Denizli -Türkiye | C* |
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby pisdoktor » Thu Feb 02, 2006 12:11 pm

eddyyanto wrote: :)pisdoktor, i installed your school component v3.1 but what returned was the following errors.
May i know how to work it out?


pls check your php.ini for "error_reporting" ;) this should be ;

Code: Select all

error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE
http://www.sonerekici.com - Personel Web Site

eddyyanto
Joomla! Guru
Joomla! Guru
Posts: 908
Joined: Tue Jan 17, 2006 7:42 am

Re: School Component Translation...

Postby eddyyanto » Thu Feb 02, 2006 1:12 pm

thanks, pisdoktor. These ugly notices have gone away by changing "error_reporting level" but i choose to turn onerror_reporting to E_ALL because by doing so i will be able to see all error when i m creating and when i m viewing php scripts. btw, why is there so much notices? Is it normal or something wrong with the component ? I think there's a better solution than just turning error_reporting to E_ALL & E_NOTICE (feeling like transparencies have been blurred.......).  :D

User avatar
pisdoktor
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 349
Joined: Fri Aug 19, 2005 8:41 am
Location: Denizli -Türkiye | C* |
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby pisdoktor » Thu Feb 02, 2006 2:46 pm

yes, it is normal if you don't change error_reporting as i said ;) don't worry :)
http://www.sonerekici.com - Personel Web Site

eddyyanto
Joomla! Guru
Joomla! Guru
Posts: 908
Joined: Tue Jan 17, 2006 7:42 am

Re: School Component Translation...

Postby eddyyanto » Fri Feb 03, 2006 1:02 am

o, i c. thanks, pisdoktor. you have been helpful.

User avatar
Mohammed
Joomla! Ace
Joomla! Ace
Posts: 1313
Joined: Thu Oct 27, 2005 11:20 pm
Location: Cairo , Egypt
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby Mohammed » Fri Feb 03, 2006 5:17 pm

Arabic language file !
sorry for the delay . :)Code: Select all

<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
* @Language Package File  - Arabic Language by Mohammed Abbas @ http://www.ara-joomla.net.tc
*
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","إدارة الطلاب");
DEFINE("_PUBLISHED","منشور");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","إدارة الدرجات");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","إدارة الدروس");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","إدارة الفصول");
DEFINE("_NEW_STUDENT","إضافة طالب");
DEFINE("_NEW_CLASS","إضافة فصل");
DEFINE("_NEW_LESSON","إضافة درس");
DEFINE("_NEW_MARK","إضافة درجة");
DEFINE("_ST","الطلاب");
DEFINE("_PT","ولى الأمر");
DEFINE("_CLASS","الفصل");
DEFINE("_CLASS_NAME","اسم الفصل");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","الطالب");
DEFINE("_STUDENT_NAME","اسم الطالب");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","رقم المدرسة");
DEFINE("_NOW_TOTAL","يوجد");
DEFINE("_CLASSROOM","الفصول");
DEFINE("_AND","و");
DEFINE("_STUDENT","الطلاب");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","قائمة الفصول و الطلاب معروضة بالأسفل");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","الفصل يحتوى");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","قائمة الطلاب معروضة بالأسفل");
DEFINE("_SHOW_INFO","عرض البيانات");
DEFINE("_GO_BACK","عودة");
DEFINE("_NO_AUTH","غير مسموح لك بمشاهدة هذه البيانات !");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW","بياناته معروضة بالأسفل");
DEFINE("_GENERAL_INFO","بيانات عامة");
DEFINE("_PARENTS_INFO","بيانات ولى الأمر");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","بيانات المدرسة");
DEFINE("_LESSON_INFO","الدرجة");
DEFINE("_GENDER","النوع");
DEFINE("_BIRTHDAY","تاريخ الميلاد");
DEFINE("_LOCATION","الموقع");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","رقم الهوية");
DEFINE("_PNAME","الاسم, الشهرة");
DEFINE("_ADDRESS","العنوان");
DEFINE("_PHONE","رقم الهاتف");
DEFINE("_ABSENT","حالة الغياب");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","عضوية النادى الإجتماعى");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","عنوان البريد الإلكترونى");
DEFINE("_WEB_SITE","الموقع على انترنت");
DEFINE("_DESCRIPTION","الوصف");
DEFINE("_LESSON_NAME","اسم الدرس");
DEFINE("_EXAM_NUM","رقم الإختبار");
DEFINE("_MARK","الدرجة");
DEFINE("_ST_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف بيانات الطالب .");
DEFINE("_CS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف اسم الفصل .");
DEFINE("_LS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف درجة الطالب .");
DEFINE("_NS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف اسم الدرس .");
DEFINE("_SC_NAME","مركّب المدرسة لجملة الإصدارة 1.2");
DEFINE("_coded","برمجة");
DEFINE("_graph","أعمال الجرافيك");
DEFINE("_THANKS_FOR","شكر خاص ل");
DEFINE("_DEVELOP","ساهم فى التطوير");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","قائمة الطلاب المحفوظة");
DEFINE("_CLASS_SAVE","قائمة الفصول المحفوظة");
DEFINE("_LESSON_SAVE","قائمة الدروس المحفوظة");
DEFINE("_NOTES_SAVE","قائمة درجات الطلاب المحفوظة");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","تم مسح الملفات المختارة");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","اختيار الفصل");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","اختيار النوع");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","اختيار الدرس");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","اختيار الطالب");
DEFINE("_GENDER_MALE","ذكر");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","أنثى");
DEFINE("_ALERT","اختر أحد الخيارات");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","اختيار صورة الطالب");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","تعديل الطالب");
DEFINE("_CLASS_DES","وصف الفصل");
DEFINE("_CLASS_OPT","إعدادات الفصل");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","اختيار صورة الفصل");
DEFINE("_EDIT_CLASS","تعديل بيانات الفصل");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","لا توجد فصول");
DEFINE("_EDIT_LESSON","تعديل الدرس");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","لا توجد دروس");
DEFINE("_EDIT_MARK","تعديل الدرجة");
DEFINE("_ANONS_SAVE","تم حفظ الإعلان بنجاح");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","إدارة الإعلانات");
DEFINE("_NEW_ANONS","إضافة إعلان");
DEFINE("_EDIT_ANONS","تعديل إعلان");
DEFINE("_ANONS_SBJ","عنوان الإعلان");
DEFINE("_ANONS_TEXT","نص الإعلان");
DEFINE("_AS_DESC","يمكنك استخدام الرابط بالأعلى لإضافة , تعديل أو حذف الإعلانات .");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","تم حفظ الإعدادات بنجاح");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","ملف الإعدادات غير قابل للكتابة");
DEFINE("_SC_NO","No");
DEFINE("_SC_YES","Yes");
DEFINE("_SC_ANONS","عرض الإعلان");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","إظهار الصفحة الرئيسية للإعلانات ؟");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","إدارة الإعدادات");
DEFINE("_TYPE_IDENT","يرجى إدخال رقم الهوية");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","رقم هوية خاطىء");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","إعلانات المدرسة");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","يرجى اختيار طالب واحد على الأقل");
?>
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Mohammed on Fri Feb 03, 2006 5:32 pm, edited 1 time in total.
"Joomla! is science made clear."
Mohammed Sh. Abbas  -- Joomla! Fan !!

reza1078
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 3
Joined: Mon Aug 01, 2011 8:14 pm

Re: School Component Translation...

Postby reza1078 » Mon Aug 01, 2011 8:55 pm

hi all
i will School Component for joomla 1.5
please

User avatar
Tonie
Joomla! Master
Joomla! Master
Posts: 16584
Joined: Thu Aug 18, 2005 7:13 am

Re: School Component Translation...

Postby Tonie » Mon Mar 26, 2012 7:52 am

@allenb.Besides the thread you answered, it's all from 2006. That's a long time ago. Also, what Japanese group are you talking about? Does not make a lot of sense.

boiler
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Tue May 13, 2008 1:41 am
Location: Indonesia
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby boiler » Tue May 15, 2012 5:27 am

Is there Indonesian translation for this one ?
http://healthcareoasis.com - Healthy Living Source and Health News
http://www.maniakhost.com - Hosting Indonesia

boiler
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 22
Joined: Tue May 13, 2008 1:41 am
Location: Indonesia
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby boiler » Fri Jun 08, 2012 4:51 am

No one replying about Indonesian one so I make it

Code: Select all

<?php
//School Component v 1.3//
/**
* @ Content code
* @ Package School
* @ Copyright (C) 2005 Soner (pisdoktor) Ekici - www.sonerekici.com
* @ Powered by MamboSS Web Solutions - www.mamboss.net
* @ All rights reserved
* @ School Component is Free Software
* @ Released under GNU/GPL License : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
**/

defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );

DEFINE("_STUDENT_MANAGER","Pengelolaan Siswa");
DEFINE("_PUBLISHED","Diterbitkan");
DEFINE("_NOTES_MANAGER","Pengelolaan Catatan");
DEFINE("_LESSON_MANAGER","Pengelolaan Mata Pelajaran");
DEFINE("_CLASS_MANAGER","Pengelolaan Kelas");
DEFINE("_NEW_STUDENT","Siswa Baru");
DEFINE("_NEW_CLASS","Kelas Baru");
DEFINE("_NEW_LESSON","Mata Pelajaran Baru");
DEFINE("_NEW_MARK","Nilai Baru");
DEFINE("_ST","Daftar Siswa");
DEFINE("_PT","Daftar Orangtua");
DEFINE("_CLASS","Kelas");
DEFINE("_CLASS_NAME","Nama Kelas");
DEFINE("_TOTAL_STUDENT_NUM","Jumlah Pelajar");
DEFINE("_STUDENT_NAME","Nama Pelajar");
DEFINE("_SCHOOL_NUM","Kode Sekolah");
DEFINE("_NOW_TOTAL","Jumlah Keseluruhan");
DEFINE("_CLASSROOM","Ruang Kelas");
DEFINE("_AND","dan");
DEFINE("_STUDENT","Siswa");
DEFINE("_LIST_BELOW_CLASSROOM","Daftar Kelas");
DEFINE("_TOTAL_HAVE","Jumlah Kelas");
DEFINE("_LIST_BELOW_STUDENT","Daftar Siswa");
DEFINE("_SHOW_INFO","Informasi");
DEFINE("_GO_BACK","Mundur");
DEFINE("_NO_AUTH","Anda tidak memiliki otoritas untuk melihat!");
DEFINE("_STUDENT_INFO_LIST_BELOW",": Informasi Siswa.");
DEFINE("_GENERAL_INFO","Info Umum");
DEFINE("_PARENTS_INFO","Info Orangtua");
DEFINE("_SCHOOL_INFO","Info Sekolah");
DEFINE("_LESSON_INFO","Info Pelajaran");
DEFINE("_GENDER","Jenis Kelamin");
DEFINE("_BIRTHDAY","Tanggal Lahir");
DEFINE("_LOCATION","Lokasi");
DEFINE("_IDENTITY_NUM","Nomor KTP/SIM");
DEFINE("_PNAME","Nama Depan, Nama Belakang");
DEFINE("_ADDRESS","Alamat");
DEFINE("_PHONE","Telepon");
DEFINE("_ABSENT","Ketidak-hadiran");
DEFINE("_SOCIAL_CLUB","Organisasi Sosial");
DEFINE("_EMAIL_ADDRESS","Alamat e-mail");
DEFINE("_WEB_SITE","Alamat Website");
DEFINE("_DESCRIPTION","Keterangan");
DEFINE("_LESSON_NAME","Nama Pelajaran");
DEFINE("_EXAM_NUM","Nomor Ujian");
DEFINE("_MARK","Nilai Mata Pelajaran");
DEFINE("_ST_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data siswa.");
DEFINE("_CS_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data kelas.");
DEFINE("_LS_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data nilai siswa.");
DEFINE("_NS_DESC","Gunakan tautan di atas untuk merubah data mata pelajaran.");
DEFINE("_SC_NAME","School Component v1.3");
DEFINE("_coded","Coded By");
DEFINE("_graph","Graphic By");
DEFINE("_THANKS_FOR","Terima kasih kepada");
DEFINE("_DEVELOP","karena telah membantu pengembangan");
DEFINE("_STUDENT_SAVE","Data Siswa di simpan");
DEFINE("_CLASS_SAVE","Data Kelas di simpan");
DEFINE("_LESSON_SAVE","Data mata pelajaran di simpan");
DEFINE("_NOTES_SAVE","Data Catatan Siswa di simpan");
DEFINE("_DEL_SUCCESS","Berhasil di hapus");
DEFINE("_CHOOSE_CLASSROOM","Pilih Kelas");
DEFINE("_CHOOSE_GENDER","Pilih Jenis Kelamin");
DEFINE("_CHOOSE_LESSON","Pilih Mata Pelajaran");
DEFINE("_CHOOSE_STUDENT","Pilih Siswa");
DEFINE("_GENDER_MALE","Pria");
DEFINE("_GENDER_FEMALE","Wanita");
DEFINE("_ALERT","Pilih item");

//new for version 1.2
DEFINE("_STUDENT_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Siswa");
DEFINE("_EDIT_STUDENT","Rubah Data Siswa");
DEFINE("_CLASS_DES","Keterangan Kelas");
DEFINE("_CLASS_OPT","Seting Kelas");
DEFINE("_CLASS_CHOOSE_IMG","Pilih Gambar Kelas");
DEFINE("_EDIT_CLASS","Rubah Data Kelas");
DEFINE("_ALERT_NO_CLASS","Maaf, Tidak ada kelas tersedia");
DEFINE("_EDIT_LESSON","Rubah Data Mata Pelajaran");
DEFINE("_ALERT_NO_LESSON","Tidak ada data mata pelajaran");
DEFINE("_EDIT_MARK","Rubah Data Nilai");
DEFINE("_ANONS_SAVE","Berita telah di simpan");
DEFINE("_ANONS_MANAGER","Pengelola Berita");
DEFINE("_NEW_ANONS","Berita Baru");
DEFINE("_EDIT_ANONS","Rubah Berita");
DEFINE("_ANONS_SBJ","Judul Berita");
DEFINE("_ANONS_TEXT","Isi Berita");
DEFINE("_AS_DESC","Anda dapat menggunakan tautan di atas untuk merubah berita");
DEFINE("_CONFIGFILE_SAVED","Konfigurasi berhasil di simpan");
DEFINE("_NOT_CONFIGFILE","File konfigurasi tidak dapat di rubah!");
DEFINE("_SC_NO","Tidak");
DEFINE("_SC_YES","Ya");
DEFINE("_SC_ANONS","Tampilan Berita");
DEFINE("_SC_ANONS_DETAIL","Tampilkan berita di halaman utama ?");
DEFINE("_CONFIG_MANAGER","Pengelolaan Konfigurasi");
DEFINE("_TYPE_IDENT","Masukkan nomor identitas anda");
DEFINE("_ACCESS_DENIED_ST","Nomor yang anda masukkan salah/tidak terdaftar");
DEFINE("_ANONS_OURSCHOOL","Berita Sekolah");

//new for version 1.3
DEFINE("_ALERT_STUDENT","Anda harus memilih paling tidak satu siswa!");
?>
http://healthcareoasis.com - Healthy Living Source and Health News
http://www.maniakhost.com - Hosting Indonesia

mahmutbulut
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 8
Joined: Tue Oct 29, 2013 8:55 am
Location: Türkiye
Contact:

Re: School Component Translation...

Postby mahmutbulut » Sun Nov 02, 2014 3:01 pm

Hepinizi tebrik ediyorum süper paylaşımlar olmuş....

sadra
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 28
Joined: Sat Oct 04, 2014 5:08 pm
Location: Sweden

Re: School Component Translation...

Postby sadra » Sat Nov 22, 2014 10:04 pm

hi evry body where cani find swedish language file?

farshidp
I've been banned!
Posts: 9
Joined: Wed Jul 10, 2013 6:16 am

Re: School Component Translation...

Postby farshidp » Sat Nov 22, 2014 10:36 pm

this is persian translate

Code: Select all

<؟php
define('_VALID_MOS') و یا می میرند ('دسترسی مستقیم به این مکان ممنوع است.')؛

define("_ STUDENT_MANAGER"، "مدیریت دانشجویی")؛
define("_ منتشر شده"، "انتشار")؛
define("_ NOTES_MANAGER"، "درجه بندی")؛ مدیریت
define("_ LESSON_MANAGER"، "درس")؛ مدیریت
define("_ CLASS_MANAGER"، "مدیریت کلاس درس")؛
define("_ NEW_STUDENT"، "اضافه دانشجویی")؛
define("_ NEW_CLASS"، "اضافه کردن یک جداگانه")؛
define("_ NEW_LESSON"، "اضافه کردن یک درس")؛
define("_ NEW_MARK"، "اضافه کردن یک درجه")؛
define("_ ST"، "دانش آموزان")؛
define("_ PT"، "نگهبان")؛
define("_ کلاس"، "فصل")؛
define("_ CLASS_NAME"، "نام فصل")؛
define("_ TOTAL_STUDENT_NUM"، "دانش آموز")؛
define("_ STUDENT_NAME"، "نام دانشجو")؛
define("_ SCHOOL_NUM"، "مدرسه") تعداد.
define("_ NOW_TOTAL"، "هیچ")؛
define("_ کلاس درس"، "فصل")؛
define("_ و"، "و")؛
define("_ دانشجویی"، "دانش آموزان")؛
define("_ LIST_BELOW_CLASSROOM"، "فهرست سوره ها و دانش آموزان به نمایش گذاشته در زیر")؛
define("_ TOTAL_HAVE"، "فصل شامل")؛
define("_ LIST_BELOW_STUDENT"، "لیست دانش آموزان زیر نشان داده شده")؛
define("_ SHOW_INFO"، "نمایش داده")؛
define("_ GO_BACK"، "بازگشت")؛
define("_ NO_AUTH"، "به این اطلاعات شما مجاز!")؛
define("_ STUDENT_INFO_LIST_BELOW"، "داده زیر نشان داده شده")؛
define("_ GENERAL_INFO"، "اطلاعات عمومی")؛
define("_ PARENTS_INFO"، "نگهبان داده")؛
define("_ SCHOOL_INFO"، "مدرسه") داده.
define("_ LESSON_INFO"، "کلاس")؛
define("_ جنسیت"، "نوع")؛
define("_ تولد"، "تاریخ تولد")؛
define("_ محل"، "سایت")؛
define("_ IDENTITY_NUM"، "شماره ID")؛
define("_ PNAME"، "نام، شهرت")؛
define("_ آدرس"، "عنوان")؛
define("_ تلفن"، "شماره تلفن")؛
define("_ وجود ندارد"، "مورد عدم وجود")؛
define("_ SOCIAL_CLUB"، "عضویت در باشگاه اجتماعی")؛
define("_ EMAIL_ADDRESS"، "آدرس ایمیل")؛
define("_ WEB_SITE"، "سایت در اینترنت")؛
define("_ شرح"، "شرح")؛
define("_ LESSON_NAME"، "درس")؛ نام
define("_ EXAM_NUM"، "تعداد آزمون")؛
define("_ MARK"، "کلاس")؛
define("_ ST_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف اطلاعات دانش آموز استفاده کنید.")؛
define("_ CS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف نام فصل استفاده کنید.")؛
define("_ LS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف درجه دانش آموز استفاده کنید.")؛
define("_ NS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف نام درس استفاده کنید.")؛
define("_ SC_NAME"، "یک ترکیب از نسخه بین مدرسه 1.2")؛
define("_ کد"، "برنامه نویسی")؛
define("_ گراف"، "کار گرافیکی")؛
define("_ THANKS_FOR"، "تشکر ویژه برای")؛
define("_ توسعه"، "به توسعه کمک")؛
define("_ STUDENT_SAVE"، "لیست دانش آموزان از ذخیره")؛
define("_ CLASS_SAVE"، "لیستی از فصل را نجات داد")؛
define("_ LESSON_SAVE"، "لیستی از درس ذخیره")؛
define("_ NOTES_SAVE"، "نمرات دانش آموزان لیست ذخیره")؛
define("_ DEL_SUCCESS"، "انتخاب شده است فایل های بررسی")؛
define("_ CHOOSE_CLASSROOM"، "فصل را انتخاب کنید")؛
define("_ CHOOSE_GENDER"، "انتخاب جنسیت")؛
define("_ CHOOSE_LESSON"، "را انتخاب کنید درس")؛
define("_ CHOOSE_STUDENT"، "انتخاب دانش آموز")؛
define("_ GENDER_MALE"، "مرد")؛
define("_ GENDER_FEMALE"، "زن")؛
define("_ ALERT"، "انتخاب یکی از گزینه های")؛

// جدید برای نسخه 1.2
define("_ STUDENT_CHOOSE_IMG"، "دانشجوی تصویر را انتخاب کنید")؛
define("_ EDIT_STUDENT"، "ویرایش دانش آموز")؛
define("_ CLASS_DES"، "شرح فصل")؛
define("_ CLASS_OPT"، "تنظیمات فصل")؛
define("_ CLASS_CHOOSE_IMG"، "فصل تصویر را انتخاب کنید")؛
define("_ EDIT_CLASS"، "تنظیم فصل داده")؛
define("_ ALERT_NO_CLASS"، "هیچ کلاس وجود دارد")؛
define("_ EDIT_LESSON"، "درس تنظیم")؛
define("_ ALERT_NO_LESSON"، "نه درس")؛
define("_ EDIT_MARK"، "کلاس اصلاح")؛
define("_ ANONS_SAVE"، "تبلیغ با موفقیت ذخیره شده است")؛
define("_ ANONS_MANAGER"، "مدیریت تبلیغات")؛
define("_ NEW_ANONS"، "افزودن اعلامیه")؛
define("_ EDIT_ANONS"، "اعلامیه متمم")؛
define("_ ANONS_SBJ"، "عنوان آگهی")؛
define("_ ANONS_TEXT"، "متن اعلامیه")؛
define("_ AS_DESC"، "شما می توانید ثبت نام کنید برای اضافه کردن، ویرایش و یا حذف تبلیغات استفاده کنید.")؛
define("_ CONFIGFILE_SAVED"، "تنظیمات ذخیره شده اند با موفقیت بوده است")؛
define("_ NOT_CONFIGFILE"، "فایل تنظیمات قابل نوشتن است")؛
define("_ SC_NO"، "نه")؛
define("_ SC_YES"، "بله")؛
define("_ SC_ANONS"، "تبلیغ")؛
define("_ SC_ANONS_DETAIL"، "نمایش صفحه اصلی تبلیغات؟")؛
define("_ CONFIG_MANAGER"، "تنظیمات مدیریت")؛
define("_ TYPE_IDENT"، "لطفا شماره ID وارد کنید")؛
define("_ ACCESS_DENIED_ST"، "تعداد هویت کاذب")؛
define("_ ANONS_OURSCHOOL"، "مدرسه") تبلیغات.

// جدید برای نسخه 1.3
define("_ ALERT_STUDENT"، "لطفا یک دانش آموز را انتخاب کنید حداقل")؛
؟>


Return to “Translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests