Ekran pomocy: Banery: Klienci

Moderator: Radek Suski

Locked
User avatar
zwiastun
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 145
Joined: Thu Aug 25, 2005 7:40 pm
Location: Polska
Contact:

Ekran pomocy: Banery: Klienci

Post by zwiastun » Sat Sep 03, 2005 4:09 pm

plik: screen.banners.client.xml lub screen.banners.client.html
Strona wyświetla listę klientów, którzy zamówili emisję banerów w Twojej witrynie.

Ikony w pasku narzędzi możliwe działania

Nowy [New] : Kliknij tę ikonę, aby dodać nowego klienta.
Edytuj [Edit] : Kliknij w tę ikonę lub w nazwę klienta w wykazie, aby edytować szczegóły informacji o kliencie. Zostaniesz przeniesiony do okna "Edycja".
Usuń [Delete]: Aby usunąć klienta, zaznacz w wykazie pole wyboru przy jego nazwie, a następnie kliknij odsyłacz lub ikonę Usuń [Delete] w pasku narzędzi. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie decyzji. W oknie dialogowym wybierz Tak [Yes], aby usunąć klienta lub Nie [No], aby anulować zamiar.
Pomoc [Help]: Kliknij tę ikonę, aby wywołać okno pomocy.


Wykaz klientów

W wykazie znajdują się następujące informacje:

Pole wyboru/Ikona kłódki [Check Box/Padlock]: Kliknij w polu wyboru, a następnie kliknij jedną z ikon w pasku narzędzi, aby wykonać wybraną operację. Ikona  zamiast pola wyboru oznacza, że klient został zablokowany. Jeżli masz wystarczające uprawnienia, możesz go odblokować. Jeśli nie, poproś o odblokowanie głównego administratora witryny.
Uwaga: Zanim usuniesz blokadę, zastanów się - możliwe, że dane klienta są aktualnie edytowane przez innego redaktora lub administratora.
Nazwa klienta [Client Name] : Nazwa klienta - firmy zamawiającej emisję banerów
ID [ID] : identyfikator klienta w bazie danych
Kontakt [Contact] : Nazwisko, imię osoby, z którą można prowadzić pertraktacje.
E-mail [E-mail]: Pokazuje adres e-mail klienta.
# aktywnych banerów [No of Active Banners] : Ilość aktywnych banerów.

Poniżej wykazu znajduje się pasek nawigacyjny. Możesz przejść do kolejnego zestawu pozycji. Możesz również wybrać z listy rozwijanej ilość pozycji wyświetlanych na jednym ekranie.
Last edited by zwiastun on Fri Oct 07, 2005 2:27 pm, edited 1 time in total.
Korzystaj i ciesz się!

 
User avatar
Roman Blanty
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 372
Joined: Thu Aug 25, 2005 5:32 pm
Location: Internet
Contact:

Re: Ekran pomocy: Banery: Klienci

Post by Roman Blanty » Wed Oct 05, 2005 10:55 pm

Strona wyświetla listę klientów, którzy zamówili emisję banerów w Twojej witrynie.

Ikony w pasku narzędzi - możliwe działania

Nowy [New] : Kliknij tę ikonę, aby dodać nowego klienta.
Edytuj [Edit] : Kliknij w tę ikonę zaznaczając uprzednio klienta lub w nazwę klienta w wykazie, aby edytować szczegóły informacji o kliencie. Zostaniesz przeniesiony do okna "Edycja".
Usuń [Delete]: Aby usunąć dane klienta, zaznacz w wykazie pole wyboru przy jego nazwie, a następnie kliknij odsyłacz lub ikonę Usuń [Delete] w pasku narzędzi. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie decyzji. W oknie dialogowym wybierz Tak [Yes], aby usunąć klienta lub Nie [No], aby anulować zamiar.
Pomoc [Help]: Kliknij tę ikonę, aby wywołać okno pomocy.


Wykaz klientów

W wykazie znajdują się następujące informacje:

Pole wyboru/Ikona kłódki [Check Box/Padlock]: Kliknij w polu wyboru- nie wiem jak poprawic, a następnie kliknij jedną z ikon w pasku narzędzi, aby wykonać wybraną operację dla wybranego klienta. Ikona  zamiast pola wyboru oznacza, że klient został zablokowany. Jeżli masz wystarczające uprawnienia, możesz go odblokować. Jeśli nie, poproś o odblokowanie głównego administratora witryny.
Uwaga: Zanim usuniesz blokadę, zastanów się - możliwe, że dane klienta są aktualnie edytowane przez innego redaktora lub administratora.
Nazwa klienta [Client Name] : Nazwa klienta - firmy zamawiającej emisję banerów
ID [ID] : identyfikator klienta w bazie danych
Kontakt [Contact] : Nazwisko, imię osoby, z którą można prowadzić pertraktacje odpowiedzialnej za banery po stronie klienta.
E-mail [E-mail]: Pokazuje a Adres e-mail klienta.
# aktywnych banerów [No of Active Banners] : Ilość aktywnych banerów.

Poniżej wykazu znajduje się pasek nawigacyjny. Możesz przejść do kolejnego zestawu pozycji. Możesz również wybrać z listy rozwijanej ilość pozycji wyświetlanych na jednym ekranie.
Last edited by Roman Blanty on Fri Oct 07, 2005 1:38 am, edited 1 time in total.
Proud Polish Joomla! Team Member > http://www.joomla.pl
Hardcore Translator ;)
Joomla! Translation Coordination Team
Jobs in IT: http://www.workita.com

 

Locked

Return to “Dokumentacja”