Ekran pomocy: Kategoria - Nowa|Zmień

Moderator: Radek Suski

Locked
User avatar
zwiastun
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 145
Joined: Thu Aug 25, 2005 7:40 pm
Location: Polska
Contact:

Ekran pomocy: Kategoria - Nowa|Zmień

Post by zwiastun » Sat Sep 03, 2005 4:28 pm

Na tej stronie określasz właściwości nowej kategorii lub zmieniasz właściwości istniejącej kategorii.

Ikony w pasku narzędzi - możliwe działania

Najpierw zwróć uwagę na ikony w pasku narzędzi. Jest ich pięć.

Wczytaj [Upload]: Kliknij w tę ikonę, aby otworzyć okno menadżera biblioteki mediów i wczytać na serwer do katalogu images/stories/plik z grafiką. W oknie dialogowym wskaż w katalogu swojego komputera plik do wczytania. Następnie kliknij przycisk Pobierz [Upload].

Zapisz [Save]: Kliknij w tę ikonę, aby zapisać kategorię. Po zapisaniu powrócisz do okna menadżera kategorii. Kliknięcie odsyłacza Zapisz [Save] odblokowuje edytowaną kategorię do ewentualnej edycji przez innych redaktorów.

Zastosuj [Apply]: Kliknij w tę ikonę, aby zapisać wprowadzone dotychczas zmiany w opisie kategorii. Po zatwierdzeniu pozostaniesz w oknie edycji.

Anuluj [Cancel]: Kliknij tę ikonę, aby zrezygnować z wprowadzania zmian. Powrócisz do ekranu z wykazem kategorii. Żadne zmiany nie zostaną zapisane. Wybór opcji Anuluj - podobnie jak wybór opcji Zapisz - powoduje odblokowanie kategorii do ewentualnej edycji przez innych redaktorów

Zastosuj [Apply]: Kliknij w tę ikonę, aby zapisać wprowadzone dotychczas zmiany w opisie kategorii. Po zatwierdzeniu pozostaniesz w oknie edycji.
Pomoc [Help]: Kliknij tę ikonę, aby wywołać okno pomocy.

Szczegóły  kategorii

Tytuł kategorii [Category Title] : Wpisz tytuł kategorii. Tytuł będzie używany na stronie głównej Twojej witryny.

Nazwa kategorii [Category Name] : Wpisz nazwę kategorii. Nazwa zostanie wpisana do bazy danych. Będzie używana tylko w panelu administracyjnym. Uwaga: Wpisanie nazwy, podobnie jak tytułu kategorii, jest niezbędne. Jeśli nie wprowadzisz nazwy kategorii, a zechcesz zapisać szczegóły kategorii, pojawi się komunikat przypominający, że wprowadzenie danych do tego pola jest wymagane:

Sekcja [Section] : Wybierz sekcję, do której chcesz przypisać kategorię. Po zapisaniu pole to nie będzie udostępnione do edycji. Jeśli zechcesz zmienić przypisanie kategorii do sekcji, skorzystaj wówczas z opcji Przenieś.

Obraz [Image] : Wybierz obraz ilustrujący opis kategorii. Na liście rozwijanej znajdują się obrazki umieszczone w katalogu images/stories.

Wyrównanie [Image position] : Określ położenie ilustracji - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu.

Kolejność [Ordering] : Gdy zakładasz nową kategorię, wyświetlany jest tutaj komunikat, że nowe elementy umieszczane są domyślnie na końcu wykazu.

Uprawnienia [Acces Level]: Określasz tutaj poziom uprawnień użytkowników do kategorii. Dysponujesz trzema opcjami:

      Public - dostęp publiczny: jeśli wybierzesz tę opcję każdy odwiedzający witrynę będzie mógł przeglądać zawartość tej kategorii,

      Registered - jeśli wybierzesz tę opcję zawartość tej kategorii będą mogli przeglądać wszyscy zarejestrowani użytkownicy witryny.

      Special - dostęp specjalny: jeśli wybierzesz tę opcję użytkownicy ze specjalnymi uprawnieniami (autorzy, redaktorzy, edytorzy) będą mogli zależnie od swych uprawnień - dodawać (wszyscy z grupy specjalnej, edytować (edytorzy i wydawcy) i publikować (tylko wydawcy) artykuły.

      Uwaga 1: Jeśli jednak umieścisz kategorię w menu witryny i określisz w parametrach inne uprawnienia, niż tutaj, to o prawie przeglądania decydować będą ustawienia w parametrach menu, a nie kategorii. Jeśli więc przykładowo tutaj zaznaczysz Registered, a w parametrach menu Public, to zawartość tej kategorii każdy odwiedzający witrynę będzie mógł przeglądać. Uwaga 2: Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna => Konta użytkowników => Dodaj/Zmień [Site => User Manager => Add/Edit Users]

Opublikowany [Publishing]: Zaznacz Tak, aby opublikować kategorię i jej zawartość. Zaznacz Nie, jeśli nie chcesz publikować kategorii.

Opis [Description] : Wpisz tekst informacji o kategorii. Ten tekst będzie widoczny na stronie głównej przed tabelą zawierającą wykaz pozycji w kategorii oraz w wykazach zawartości sekcji, gdy ustawisz opcję Pokaż inne kategorie na Tak.
Korzystaj i ciesz się!

User avatar
Roman Blanty
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 372
Joined: Thu Aug 25, 2005 5:32 pm
Location: Internet
Contact:

Re: Ekran pomocy: Kategoria - Nowa|Zmień

Post by Roman Blanty » Tue Oct 04, 2005 10:38 pm

Wczytaj [Upload]: Kliknij w tę ikonę, aby otworzyć okno menadżera biblioteki mediów i wczytać na serwer do katalogu images/stories/plik z grafiką. W oknie dialogowym wskaż w katalogu swojego komputera plik do wczytania. Następnie kliknij przycisk Pobierz [Upload].

Zapisz [Save]: Kliknijw tę ikonę, aby zapisać kategorię. Po zapisaniu powrócisz do okna menadżera kategorii. Kliknięcie odsyłacza Zapisz [Save] odblokowuje edytowaną kategorię do ewentualnej edycji przez innych redaktorów.

Zastosuj [Apply]: Kliknij w tę ikonę, aby zapisać wprowadzone dotychczas zmiany w opisie kategorii. Po zatwierdzeniu pozostaniesz w oknie edycji.

Anuluj [Cancel]: Kliknij tę ikonę, aby zrezygnować z wprowadzania zmian. Powrócisz do ekranu z wykazem kategorii. Żadne zmiany nie zostaną zapisane. Wybór opcji Anuluj - podobnie jak wybór opcji Zapisz - powoduje odblokowanie kategorii do ewentualnej edycji przez innych redaktorów

Zastosuj [Apply]: Kliknij w tę ikonę, aby zapisać wprowadzone dotychczas zmiany w opisie kategorii. Po zatwierdzeniu pozostaniesz w oknie edycji. Konta użytkowników => Dodaj/Zmień [Site => User Manager => Add/Edit Users]

Opublikowany [PublishingPublished]: Zaznacz Tak, aby opublikować kategorię i jej zawartość. Zaznacz Nie, jeśli nie chcesz publikować kategorii.

Opis [Description] : Wpisz tekst informacji o kategorii. Ten tekst będzie widoczny na stronie głównej przed tabelą zawierającą wykaz pozycji w kategorii oraz w wykazach zawartości sekcji, gdy ustawisz opcję Pokaż inne kategorie na Tak.
Last edited by Roman Blanty on Tue Oct 04, 2005 11:08 pm, edited 1 time in total.
Proud Polish Joomla! Team Member > http://www.joomla.pl
Hardcore Translator ;)
Joomla! Translation Coordination Team
Jobs in IT: http://www.workita.com

User avatar
zwiastun
Joomla! Enthusiast
Joomla! Enthusiast
Posts: 145
Joined: Thu Aug 25, 2005 7:40 pm
Location: Polska
Contact:

Re: Ekran pomocy: Kategoria - Nowa|Zmień

Post by zwiastun » Wed Oct 05, 2005 4:36 pm

Dzięki.
Forma zaimka"tę" jest w pełni poprawna, choć w codziennym języku już coraz rzadziej używana, wypierana przez uznawaną jeszcze nie tak dawno za niepoprawną (dziś już poprawną) formę "tą". Pozwolisz, że pozostaniemy pry tej pierwszej. Natomiast wszystko o dalej - jak pepsi ola: To jest to!
Korzystaj i ciesz się!

User avatar
Roman Blanty
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 372
Joined: Thu Aug 25, 2005 5:32 pm
Location: Internet
Contact:

Re: Ekran pomocy: Kategoria - Nowa|Zmień

Post by Roman Blanty » Thu Oct 13, 2005 4:13 am

Zwiastunie! formę tę lubie jak wołacze - niestety też wypierane z codzienności.
Poza tym dziękuję :)
Proud Polish Joomla! Team Member > http://www.joomla.pl
Hardcore Translator ;)
Joomla! Translation Coordination Team
Jobs in IT: http://www.workita.com


Locked

Return to “Dokumentacja”