Page 1 of 1

logo responsive

Posted: Mon Aug 11, 2014 12:37 pm
by malecka
Kako podesiti da logo bude "responsive". Pokušao sam "mobilizirati" sajt i sve je ok osim loga koji je i dalje fiksne veličine :-)

Re: logo responsive

Posted: Tue Aug 12, 2014 10:01 am
by pirossi
slika/logo bi trebalo da ima sledeće css atribute:

Code: Select all

display: block;
height: auto;
max-width: 100%;

Re: logo responsive

Posted: Tue Aug 12, 2014 5:21 pm
by Ginabar
Hi,
Nisam siguran, ali možete probati pomoću Joomla >> nakon odabira logo >> desni klik >> otvorene veličinu slike >> i odaberite opciju View to omogućava vaš problem retification Na taj način možete promijeniti veličinu slike.

Pozdrav,
Gina

Re: logo responsive

Posted: Wed Aug 13, 2014 8:38 am
by malecka
Ne vredi. Neće.