Page 1 of 1

Dva šablona jedan sajt

Posted: Sun Dec 04, 2016 12:53 pm
by dembelanX2
Da li je moguće i kako imati dva šablona na istom sajtu. Pitam iz razloga što bih menjao izgled a da sajt bude dostupan.

Re: Dva šablona jedan sajt

Posted: Mon Dec 05, 2016 8:49 am
by cicans
Moguće je imati dva ili više šablona na istom sajtu https://docs.joomla.org/J3.x:Getting_St ... _Templates