อยากจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ user เห็นบางโมดุลครับ

luck84000
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 5
Joined: Tue Sep 16, 2008 7:12 am

อยากจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ user เห็นบางโมดุลครับ

Postby luck84000 » Sat May 19, 2012 4:44 pm

joomla 1.5 ครับ
(ที่หน้า BackEnd) มี Components หรือ plugin อะไร ที่ควบคุม user ระดับ Manager & Administrator ให้มองเห็นบางโมดุล และ จำกัดไม่ให้มองเห็นในบางโมดุลหรือไม่ครับ คือบางโมดุลก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้าควบคุมได้.
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

Return to “Thai Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests