ลายเซ็น

prayuth01
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Thu Nov 23, 2017 4:19 am

ลายเซ็น

Postby prayuth01 » Thu Nov 23, 2017 6:56 am

เห็นบางคนมีลายเซ็นอ่ะครับ แต่เข้าไปดูใน uset control แล้วไม่มีให้แก้ไข ไม่ทราบว่าจะต้องทำไงหรอครับถึงจะแก้ไขลายเซ็นได้

ขอบคุณครับ

Return to “Thai Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests