Page 1 of 1

กำหนดให้เข้าเว็บไซต์ด้วย Joomla โดยดึง user จาก OpenLDAP

Posted: Wed Dec 13, 2017 4:32 pm
by sa_phik
สวัสดีครับ
ที่ทำงานผมใช้ OpenLDAP เป็นศูนย์รวมเก็บ user ที่ใช้ในการออกอินเทอร์เน็ต ผมต้องการให้ user ในหน่วยงานสามารถ Login เข้าเว็บไซต์ Joomla โดยดึง user จาก OpenLDAP สามารถทำได้ไหมครับ? เนื่องจากเห็น plug-in ในส่วน LDAP มีอยู่ด้วย

Re: กำหนดให้เข้าเว็บไซต์ด้วย Joomla โดยดึง user จาก OpenLDAP

Posted: Tue Dec 19, 2017 5:44 am
by konlungkao
ก็กรอกข้อมูล LDAP ตามช่อง ที่ให้มา แต่ละ server มันไม่เหมือนกัน คนทำ server LDAP จะรู้