Page 1 of 1

สอบถาม One page จัดการยังไง

Posted: Fri Feb 02, 2018 12:56 pm
by nopsakorn02
http://demo5.ltheme.com/joomla-one-page ... t-hunting/

https://www.picz.in.th/images/2018/02/03/Capture.jpg

ผมอยากจะทำเว็บ one page ช่วยแนะนำขั้นตอนการทำทีครับ มือใหม่ ไม่รู้ขั้นตอนการทำ การแต่งหน้าเว็บไซต์

Re: สอบถาม One page จัดการยังไง

Posted: Sat Feb 03, 2018 6:11 am
by nopsakorn02
พอจะมีคลิปวีดีโอที่สอนวิธีการทำให้เข้าใจไหมครับ