Page 1 of 1

สร้างช่องค้นหาแบบนี้ยังไงคับ

Posted: Sat Sep 01, 2018 4:41 am
by cbanimate
สร้างช่องค้นหาแบบนี้ยังไงคับ...ใช้Module ตัวไหนได้ หรือต้องทำยังไงคับ
1535775179761.jpg

Re: สร้างช่องค้นหาแบบนี้ยังไงคับ

Posted: Wed Sep 05, 2018 9:21 am
by konlungkao
มันต้องมีคอมโพเน้นที่ใช้รองรับฟิวพวกนี้ก่อน ครับ เป็นระบบกรองเฉพาะ