Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post Reply
User avatar
dyfrig
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 93
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Mon Oct 16, 2017 5:01 pm

Penderfynais agor yr edefyn newydd yma fel bod gennym un edefyn i gyhoeddi fod fersiwn newydd o'r cyfieithiad Cymraeg ar gael.

Cyfieithiad Cymraeg 3.8.1 wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb

Pecyn gwefan flaen ydi hwn yn unig. Gobeithiaf weithio ar y pecyn gweinyddol dros y gaeaf gan obeithio y bydd yn barod o leiaf erbyn i Joomla 4 gael ei ryddhau. Bydd unrhyw gynigion o help yn cael eu derbyn yn ddiolchgar!

New thread for Joomla Welsh Translation announcements.

3.8.1 translation now available and available through normal update process or from https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb.

It's a site only package. Hope to work on Admin package over winter and have it ready at least before Joomla 4.0 is released.

User avatar
dyfrig
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 93
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Tue Feb 27, 2018 4:01 pm

Cyfieithiad Cymraeg 3.8.5 wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb. Mae fersiynau blaenorol 3.8.2 - 3.8.4 hefyd ar gael o'r ddolen uchod

Pecyn gwefan flaen yn unig ydi hwn o hyd. Dwi'n dal i drio cael amser i ddiweddaru ffeiliau'r wefan gweinyddol.

Bydd unrhyw gynigion o help yn cael eu derbyn yn ddiolchgar! Da ni'n defnyddio Crowdin i gyfieithu felly mae croeso i unrhyw un ymuno a'r tîm i gynnig cyfieithiadau neu welliannau. Mae cyfieithiadau blaenorol Cyngor Sir Powys (2.5) wedi eu huwchlwytho i Crowdin felly fydd dim angen i ni gyfieithu popeth o bell ffordd.

User avatar
dyfrig
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 93
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Sat Nov 03, 2018 11:10 am

Cyfieithiad Cymraeg Joomla 3.9.0 wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb.

Dwi'n ymddiheuro fod un pecyn gyda gwall bychan wedi ymddangos ers ddoe. Roedd y pecyn yn ymddangos yn adran diweddaru estyniadau eich gwefannau fel 3.8.9.1 ond ar ôl ei osod yn ymddangos yn gywir fel 3.9.0.1 . Mae'r broblem wedi ei datrys rŵan a'r pecyn diweddaraf yw 3.9.0.3

Pecyn gwefan flaen yn unig ydi hwn o hyd. Dwi wrthi ar hyn o bryd yn ddiweddaru ffeiliau'r wefan weinyddol gan obeithio bod yn barod erbyn bydd Joomla 4 allan.

Bydd unrhyw gynigion o help yn cael eu derbyn yn ddiolchgar neu dim ond cysylltu i adael i ni wybod eich bod yn defnyddio Joomla Cymraeg. Da ni'n defnyddio Crowdin i gyfieithu felly mae croeso i unrhyw un ymuno a'r tîm i gynnig cyfieithiadau neu welliannau.

User avatar
dyfrig
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 93
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Thu Jun 13, 2019 4:10 pm

Cyfieithiad Cymraeg Joomla 3.9.8 wedi ei gyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb.

Dim llawer o waith wedi ei wneud ar y ffeiliau gwefan weinyddol na ffeiliau Joomla 4.0 mae gen i ofn. Dwi'n gobeithio gwneud hyn rŵan dros y gaeaf nesaf. Bydd unrhyw gynnig o help yn cael ei dderbyn yn ddiolchgar.

User avatar
dyfrig
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 93
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Mon Jul 15, 2019 6:42 pm

Ffeiliau Iaith Joomla 3.9.10 wedi eu cyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb . Sylwer nad oes unrhyw newid yn y llinynnau iaith ers fersiwn 3.9.8 felly os ydych yn barod wedi gosod fersiwn 3.9.8 neu 3.9.9 nid oes rhaid diweddaru i'r fersiwn yma.

User avatar
dyfrig
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 93
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Wed Nov 06, 2019 2:07 pm

Ffeiliau Iaith Joomla 3.9.13 wedi eu cyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb.

User avatar
dyfrig
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 93
Joined: Thu Nov 20, 2008 9:07 pm
Location: Cymru/Wales

Re: Cyfieithiad ddiweddaraf/Latest Translation

Post by dyfrig » Wed Apr 22, 2020 6:28 pm

Ffeiliau Iaith Joomla 3.9.18 wedi eu cyhoeddi ac ar gael drwy ddiweddaru'r fersiwn bresennol, pan yn gosod gwefan Joomla newydd neu o https://community.joomla.org/translatio ... html#cy-gb.

Dalier Sylw: Mae hwn yn becyn llawn gan gynnwys ffeiliau Iaith y wefan Weinyddol. Dyma'r tro cyntaf i becyn llawn o safon gael ei gyhoeddi ers fersiwn 2.5 Cyngor Sir Powys yn 2012. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ddatblygu'r pecyn Cymraeg dros y blynyddoedd. Dwi hefyd yn ffyddiog y bydd pecyn llawn ar gael ar gyfer Joomla 4 pan fydd yn cael ei gyhoeddi gan fod y gwaith hynny bron wedi ei gwblhau hefyd.

This message is to announce that the 3.9.18 release of the Joomla Welsh Language Pack is a full site and admin pack.


Post Reply

Return to “Welsh Forum”