Indeks člankov

toplar
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Mon Aug 13, 2012 4:25 am

Indeks člankov

Postby toplar » Mon Aug 13, 2012 4:30 am

Iz indeksa člankov bi rad odstranil možnost "Vse strani". Kje se to naredi?

EDIT: Sem že našel v plugin-content-pagebreak.

Return to “Slovenian Forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests