Page 1 of 1

Indeks člankov

Posted: Mon Aug 13, 2012 4:30 am
by toplar
Iz indeksa člankov bi rad odstranil možnost "Vse strani". Kje se to naredi?

EDIT: Sem že našel v plugin-content-pagebreak.