ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ಲಾ ಅನುವಾದ - ಸಹಾಯ ಬೇಕು

Moderator: imanickam

Locked
Shashikiran
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Sun Jan 13, 2008 4:19 pm
Contact:

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ಲಾ ಅನುವಾದ - ಸಹಾಯ ಬೇಕು

Post by Shashikiran » Sun Jan 13, 2008 4:44 pm

ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಜೂಮ್ಲಾ ತಂತ್ರಾಂಷವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜೂಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ’ಅನುವಾದ’ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ, ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳು
ಶಶಿಕಿರಣ್


http://kannada.dixith.com - is where I have started this translation project.
ಜೂಮ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ - ಸಫಲವಾಗುವುದೇ?

 
raghavendra
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 15
Joined: Tue Jun 17, 2008 11:30 am

Re: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ಲಾ ಅನುವಾದ - ಸಹಾಯ ಬೇಕು

Post by raghavendra » Tue Jul 01, 2008 6:52 am

Shashikiran wrote:ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಜೂಮ್ಲಾ ತಂತ್ರಾಂಷವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜೂಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ’ಅನುವಾದ’ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ, ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳು
ಶಶಿಕಿರಣ್


http://kannada.dixith.com - is where I have started this translation project.
how did you do this please help me raghavendra
email id :raghavendra34@yahoo.com

 

Locked

Return to “Indic Languages Forum”