Page 1 of 1

Translasyon ng MambelFish/Joom!Fish sa Filipino

Posted: Tue Mar 07, 2006 6:59 pm
by jlilio
Alam na marahil ng iba na ang MambelFish ay magiging kabahagi ng Joomla! sa mga darating na panahon bilang JoomFish. Habang wala pa ito, sinalin ko sa Filipino ang MambelFish (para sa Joomla) noong nakaraang araw lang para sa site na ginagawa ko. Simple lang naman ito pero kung merong nangangailangan.. sigaw lang. ;-)

Re: Translasyon ng MambelFish/Joom!Fish sa Filipino

Posted: Sat Mar 18, 2006 7:06 am
by jlilio
Ang salin sa Filipino ng Joom!Fish 1.7beta ay availabol na, gayon din naman, may bagong rebisyon ng MambelFish 1.5 sa Filipino. May kopya na ng mga ito na naka-post sa googlgroup ng Joomla! Filipino Translation Team.  ;)

Julian

Re: Translasyon ng MambelFish/Joom!Fish sa Filipino

Posted: Sat Mar 18, 2006 9:15 am
by guilliam
will make the trhead sticky :)
- g

Re: Translasyon ng MambelFish/Joom!Fish sa Filipino

Posted: Sat Mar 18, 2006 11:39 am
by wyzemoro
nice one! good work at ipagpatuloy mopa mga ganitong mga gawain! mabuhay ka pare!

Re: Translasyon ng MambelFish/Joom!Fish sa Filipino

Posted: Sun Mar 26, 2006 6:05 am
by jlilio
@Allan

Meron ilang rebisyon sa translasyon... binanggit ko ito sa googlegroup natin.

May ilang mga texto na nasa english.php ng na hindi maisalin, inilagay ko na ito sa bug tracker ng Joom!Fish sa forge.

Kung masusubukan mo ito at sa tingin ng grupo ay ayos na... pwede mo na siguro itong ibigay kay Alex (Kempkens) para maisama sa stable release;)