Cho em hỏi về lỗi này trong Joomla 1.7.0 !

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

941998
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Tue Oct 04, 2011 2:55 am

Cho em hỏi về lỗi này trong Joomla 1.7.0 !

Postby 941998 » Sat Oct 08, 2011 12:41 pm

Trước đây cài đặt em vẫn chạy ngon lành. Sau khi cài một số Extention thì không để ý. Vào website vẫn bình thường, vào Admin chạy vô tư. Nói chung làm mọi việc đều được. Riêng là chỉ xem được Menu Manager chứ không Thêm hay Xóa được. Chỉnh sửa vẫn được. :'( :'( . Ai giúp em với.
Em sử dụng Joomla 1.7.0

Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests