ý nghĩa JSubMenuHelper::addEntry trong com_banners

Cần hỗ trợ cho các dự án liên quan đến Joomla, Gửi yêu cầu tại đây.

Moderator: hungkhanggl

javalove
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 3
Joined: Tue Sep 15, 2009 2:25 pm

ý nghĩa JSubMenuHelper::addEntry trong com_banners

Postby javalove » Sun Nov 06, 2011 3:56 pm

if($controllerName == 'client') {
JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Banners'), 'index.php?option=com_banners');
JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Clients'), 'index.php?option=com_banners&c=client', true );
JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Categories'), 'index.php?option=com_categories&section=com_banner');
} else {
JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Banners'), 'index.php?option=com_banners', true );
JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Clients'), 'index.php?option=com_banners&c=client');
JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('Categories'), 'index.php?option=com_categories&section=com_banner');
}

bạn nào hiểu phần này giải thích giúp mình cái
phần này nằm trong administrator/components/com_banners/admin.banners.php

javalove
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 3
Joined: Tue Sep 15, 2009 2:25 pm

Re: ý nghĩa JSubMenuHelper::addEntry trong com_banners

Postby javalove » Wed Nov 09, 2011 4:13 am

vắng vẻ quá nhỉ, post mấy ngày rồi cũng không ai quan tâm hiz

onboomgroup
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 17
Joined: Thu Nov 24, 2011 7:07 am
Location: VIET NAM
Contact:

Re: ý nghĩa JSubMenuHelper::addEntry trong com_banners

Postby onboomgroup » Fri Nov 25, 2011 9:39 am

tại không hiểu nên ko dám trả lời chứ ko phải ko quan tâm bạn thông cảm


Return to “Hỗ trợ kỹ thuật”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests