Page 1 of 1

Lỗi template khi cập nhập lên phiên bản cao hơn

Posted: Thu Aug 25, 2016 7:22 am
by virutmt
Hiện mình đang sử dụng template của VTFarm 3.15 nhưng khi cập nhập lên phiên bản 3.27 thì bị lỗi. trong phần quản trị template nó không hiện các tab của teamplate nữa mà nó hiện hết ra màn hình tràn xuống dưới. Giống như mà website ko có flash nó hiện hết ra ấy. Vậy vấn đề này phải xử lý thế nào? thanks

Re: Lỗi template khi cập nhập lên phiên bản cao hơn

Posted: Thu Aug 25, 2016 8:06 am
by pe7er
Mod note: I've moved this topic to the Vietnamese forum. Please only post in English in the English forum.

Re: Lỗi template khi cập nhập lên phiên bản cao hơn

Posted: Sat May 13, 2017 4:17 am
by phamlinhbnm
Tốt nhất bạn nên restore lại code cũ đã backup đó, tìm ra lỗi thì lâu lắm