Page 1 of 1

Router mới sẽ chưa có trên phiên bản joomla 3.7.0

Posted: Fri Mar 31, 2017 7:43 am
by vnnguyendung
Theo kế hoạch thì Joomla nhà ta sẽ công bố bản 3.7 với Router mới hơn. Router mới này hứa hẹn có nhiều cải tiến hay, vừa hoạt động tương thích với router cũ, vừa mở rộng cải tiến và mới hơn.

Nhưng đội nhà ta bị khó khi việc để Router mới hoạt động tương thích hoạt toàn với Router cũ là chưa thể. Vì có nhiều nảy sinh từ các component được các DEV lập trình, nó cũng ằm bà lằng nhằn và chưa tương thích hoàn toàn.

Mí anh nói là để lại tiếp tục hoàn thiện, và sẽ công bố Router trong phiên bản Joomla 3.8.0

Xem chi tiết ở https://developer.joomla.org/news/674-s ... 3-7-0.html