Page 1 of 1

VirtueMart søker oversettere

Posted: Wed Oct 26, 2005 6:31 pm
by magentait
virtueMart (tidligere mambo-phpshop) søker oversettere til kommende komponent. For mer info, se her:

http://www.virtuemart.com/index.php?opt ... &Itemid=79