Page 1 of 1

endringer av filer på developer.joomla.org

Posted: Fri Oct 28, 2005 6:13 am
by magentait
Jeg har fått en forespørsel angående de filene som ligger på developer.joomla.org/sf/projects/norwegian. Alle prosjektmedlemmer har mulighet til å endre filene. Fint at dere kvalitetssikrer filene som ligger der, og da er det lurt å legge alle filene inn i "documents", slik at vi har versjonskontroll samt mulighet for å låse filene for endringer. Alle medlemmer har mulighet til å endre filene, og dermed lage en ny utgivelse (file release).

Min anbefaling er jo å informere vedkommende som har opprettet pakken om at filen er revidert, og dermed laget en ny release. Det er helt ok for min del. Hva synes dere? Vi jobber sammen om dette ....  :D

Jeg synes det er bra aktivitet her

Re: endringer av filer på developer.joomla.org

Posted: Fri Oct 28, 2005 6:24 am
by jenscski
Jeg har et forslag å det er at når først en pakke er oversatt så er det en person som blir den pakkens vedlikeholder, slik at det bare en som gjør endringer og vet hva som faktisk er gjort.

Og når det gjelder Joomla vil jeg foreslå følgende pakker
  • Joomla 1.0 frontend
  • Joomla 1.1 frontend
  • Joomla 1.1 backend
Det beste hadde vært med samme vedlikeholder på frontend pakkene, detter fordi de er like! Bortsett fra karaktersettene.

Re: endringer av filer på developer.joomla.org

Posted: Fri Oct 28, 2005 6:48 am
by magentait
Jeg har et forslag å det er at når først en pakke er oversatt så er det en person som blir den pakkens vedlikeholder, slik at det bare en som gjør endringer og vet hva som faktisk er gjort.
Da forutsetter dette at vi bruker "tracker" for å feilmelde. Ellers er jeg enig

Re: endringer av filer på developer.joomla.org

Posted: Fri Oct 28, 2005 7:04 am
by jenscski
Da forutsetter dette at vi bruker "tracker" for å feilmelde.
Jepp, tracker er fin å bruke da. Men bruk av tracker fordrer annen bruk av release names under filearkivet, hvertfall hvis det skal være mulig å bruke den automatisk Reported in release ved registrering av ny bugg. Og det bør vel opprettes en buggliste for hvert prosjekt som er oversatt?

Re: endringer av filer på developer.joomla.org

Posted: Fri Oct 28, 2005 7:16 am
by jenscski
Forslag til gruppering av Joomla under File Release på developer.

Joomla  (package)
  Joomla 1.0.1  (release)
    joomla_frontend_norwegian_bookmaal_101.zip (file)
  Joomla 1.0.2  (release)
    joomla_frontend_norwegian_bookmaal:102.zip (file)
  Joomla 1.0.2  (release)
    joomla_frontend_norwegian_bookmaa_103l.zip (file)
   
  Joomla 1.1.0 (release)
    joomla_frontend_norwegian_bookmaal_110.zip (file)
    joomla_backend_norwegian_bookmaal_110.zip (file)

Men dette tar ikke hensyn til revisjoner av språkfilen under en og samme release, mulig det går ann å kalle filene    joomla_frontend_norwegian_bookmaal_110a.zip for andre revisjon av filen og    joomla_frontend_norwegian_bookmaal_110b.zip for tredje, osv.