Page 1 of 1

Størrelse på overskriften?

Posted: Mon Dec 12, 2005 5:28 pm
by martinl.net
Hei!

Jeg skulle gjerne hatt overskriften til den nyeste artikkelen til å bli 24 px stor, mens resten var 16, er dette mulig, og i såfall, hvordan?

Re: Størrelse på overskriften?

Posted: Wed Dec 14, 2005 11:26 pm
by zerospinn
Hei martinl.net..

Kan hjelpe deg om du har et oppsett med en leading artikkel og resten i # Intro...

Re: Størrelse på overskriften?

Posted: Fri Dec 16, 2005 2:23 pm
by martinl.net
Ja, bare kom med hjelpen :)

Re: Størrelse på overskriften?

Posted: Thu Feb 02, 2006 3:22 pm
by martinl.net
Den øverste artikkelen er i Leading, resten er i Intro.