Page 1 of 1

Autogenerere artikler fra nyhetsfeed

Posted: Wed Apr 01, 2009 6:41 pm
by NMU
Leter etter en løsning for å autogenerere artikler til forsiden fra nyhetsfeed, evt en modul som kan vise feed i stedet for artiklene på forsiden. Har en liten hobbyside hvor vi har lagt ut fagnyheter, men pga mye arbeidspress blir det lite med tid til kontinuerlig oppdatering, og da hadde det vært fint med en automatisk løsning.