AkoBook

Spørsmål vedrøredne tredjepartsutvidelser som komponenter, moduler etc.
Locked
User avatar
lbmyren
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 260
Joined: Fri Mar 10, 2006 1:57 pm
Location: Norway

AkoBook

Post by lbmyren » Thu Apr 06, 2006 3:33 pm

Jeg holder på å skal endre litt på AkoBook'en min. En av de tingene jeg ønsker er at "skrevet den..." og "fra..." skal bytte plass. "fra..." som egentlig er "location" har jeg gjort om til en overskrift på innlegget i gjesteboken, og det er derfor at jeg ønsker at disse skal bytte plass.

Koden som jeg tror jeg må endre på er denne:
(hentet fra akobook.php linje 316 til 327)

Code: Select all

 echo "<tr class='sectiontableentry".$linecolor."'><td width='30%' valign='top'><a name='gb$row1->gbid'></a><b>$row1->gbname</b>";
 if ($row1->gbloca<>"" AND $ab_showloca) echo "<br /><span class='small'>"._GUESTBOOK_FROM." $row1->gbloca</span>";
 echo "</td>";
 $signtime = strftime("%c",$row1->gbdate + ($mosConfig_offset*60*60));
 $origtext = AkoParse($row1->gbtext);
 $origtext = textwrap($origtext,80);
 echo "<td width='70%' valign='top'><span class='small'>"._GUESTBOOK_SIGNEDON." $signtime<hr></span>$origtext";
 if ($row1->gbcomment<>"") {
  $origcomment = AkoParse($row1->gbcomment);
  echo "<hr><span class='small'><b>"._GUESTBOOK_ADMINSCOMMENT.":</b> $origcomment</span>";
}
echo "</td></tr>";
Har forsøkt å bytte om på echo ""._GUESTBOOK_SIGNEDON." $signtime$origtext"; og if ($row1->gbloca"" AND $ab_showloca) echo "
"._GUESTBOOK_FROM." $row1->gbloca";
, men siden jeg ikke skjønner alt hva som stor i koden blir det alltid noe tull :-[

Er det noen som ser hvordan jeg kan fikse dette, eller må jeg gjøre endringer i andre steder og andre dokument i tillegg?
-larsbjarte-

Locked

Return to “Komponenter/moduler/mambots”