Page 1 of 1

AkoBook

Posted: Thu Apr 06, 2006 3:33 pm
by lbmyren
Jeg holder på å skal endre litt på AkoBook'en min. En av de tingene jeg ønsker er at "skrevet den..." og "fra..." skal bytte plass. "fra..." som egentlig er "location" har jeg gjort om til en overskrift på innlegget i gjesteboken, og det er derfor at jeg ønsker at disse skal bytte plass.

Koden som jeg tror jeg må endre på er denne:
(hentet fra akobook.php linje 316 til 327)

Code: Select all

 echo "<tr class='sectiontableentry".$linecolor."'><td width='30%' valign='top'><a name='gb$row1->gbid'></a><b>$row1->gbname</b>";
 if ($row1->gbloca<>"" AND $ab_showloca) echo "<br /><span class='small'>"._GUESTBOOK_FROM." $row1->gbloca</span>";
 echo "</td>";
 $signtime = strftime("%c",$row1->gbdate + ($mosConfig_offset*60*60));
 $origtext = AkoParse($row1->gbtext);
 $origtext = textwrap($origtext,80);
 echo "<td width='70%' valign='top'><span class='small'>"._GUESTBOOK_SIGNEDON." $signtime<hr></span>$origtext";
 if ($row1->gbcomment<>"") {
  $origcomment = AkoParse($row1->gbcomment);
  echo "<hr><span class='small'><b>"._GUESTBOOK_ADMINSCOMMENT.":</b> $origcomment</span>";
}
echo "</td></tr>";
Har forsøkt å bytte om på echo ""._GUESTBOOK_SIGNEDON." $signtime$origtext"; og if ($row1->gbloca"" AND $ab_showloca) echo "
"._GUESTBOOK_FROM." $row1->gbloca";
, men siden jeg ikke skjønner alt hva som stor i koden blir det alltid noe tull :-[

Er det noen som ser hvordan jeg kan fikse dette, eller må jeg gjøre endringer i andre steder og andre dokument i tillegg?