Page 1 of 1

Datovisning i header/ front end

Posted: Sun Dec 16, 2007 6:29 pm
by toreleiren
Det er ikkje til å unngå å sjå at i mange templates, så viser ikkje datoen slik som mange websidene til aviser o.l. har. Men, korleis kan ein få det til at ein får vist datoen i et template som i utgangspunktet IKKJE har datovisning, f.eks. Søndag 16.desember.?

Re: Datovisning i header/ front end

Posted: Sun Dec 16, 2007 6:35 pm
by rued
Kunne du være litt flinkere til å forklare deg, det er ingen som kan tenke seg til om du nå mener å vise dato i artikler eller f.eks i toppen av siden din?

I artiklene skal det vises uavhengig av designmal.

Om du vil ha det et annet sted er det ganske std php som må legges inn i index.php til malen din, på ønsket plassering.

Code: Select all

<?php echo ucfirst((strftime (_DATE_FORMAT_LC))); ?>

Re: Datovisning i header/ front end

Posted: Sun Dec 16, 2007 8:41 pm
by toreleiren
Til dei som blei litt forvirra i det eg prøvde å forklara er at, viss de går inn på http://www.demo.rockettheme.com og går f.eks. inn på det siste templatet som heiter Populus. Gå så inn på Sporticus V2( Sukkerfish). Der kan de sjå at det er plassert dagens dato. Det er noko slikt eg meinar. Altså, om det går an å få inn datoen i Populus-templatet ein eller anna plass i nærheiten av header. Eg veit at ein skal prøve å unngå å oppgje linker til heimesider o.l., men fann ut at det var den greiaste måten å gjera det på i dette tilfellet.

Re: Datovisning i header/ front end

Posted: Sun Dec 16, 2007 8:53 pm
by rued
OK, men da har du jo faktisk fått svar på det du lurer på.  ;)

Om du derimot vil at noen nå skal plassere det i templatet for deg, fordi du ikke kan selv, må du nesten også legge inn koden for index.php

PS! Om det er et kommersielt template som er kopibeskyttet har du ikke lov å legge ut koden.  ;)