Page 1 of 1

Hvorfor bli artiklene på Front Page for brede ?

Posted: Tue Jan 01, 2008 10:14 pm
by DeafAid
Og hvordan kan jeg smalne de inn? Teksten skulle vært innenfor "svingene" med det grå.

Se på siden www.deafaid.org
Hvis du klikker på Fjernadopsjon og så Nyttig å vite, så kommer det opp en epost-knapp til høyre og denne er innenfor feltet der det er ment at teksten skal komme.

Jeg bruker Joomla 1.0.12 og en template som heter  rt_firenzie laget av  rhuk versjon  1.0.1  08/31/07  som kan skaffes fra http://www.rockettheme.com 

og

Godt Nytt År !


Bjørnar Hallset
Deaf Aid