Page 1 of 1

Dele opp mainbody (alternativ til frameset)?

Posted: Sat Mar 29, 2008 6:43 pm
by jshagen
??? Jeg forsøker å lage en artikkel hvor mouseover på et lite bilde viser et stort bilde på en fast plassering i samme artikkel, og en bildetekst et annet sted. Er det gjennomførbart, i tilfelle hvordan?