Page 1 of 1

mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Sat May 10, 2008 4:14 pm
by johneliassen
Image

Er det mulig å få latestnews med bilde og introtekst slik?

Code: Select all

<tbody class="latestnews<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
<?php
foreach ( $rows as $row ) {
	// get Itemid
	switch ( $type ) {
		case 2:
			$query = "SELECT id"
			. "\n FROM #__menu"
			. "\n WHERE type = 'content_typed'"
			. "\n AND componentid = " . (int) $row->id
			;
			$database->setQuery( $query );
			$Itemid = $database->loadResult();
			break;

		case 3:
			if ( $row->sectionid ) {
				$Itemid = $mainframe->getItemid( $row->id, 0, 0, $bs, $bc, $gbs );
			} else {
				$query = "SELECT id"
				. "\n FROM #__menu"
				. "\n WHERE type = 'content_typed'"
				. "\n AND componentid = " . (int) $row->id
				;
				$database->setQuery( $query );
				$Itemid = $database->loadResult();
			}
			break;

		case 1:
		default:
			$Itemid = $mainframe->getItemid( $row->id, 0, 0, $bs, $bc, $gbs );
			break;
	}

	// Blank itemid checker for SEF
	if ($Itemid == NULL) {
		$Itemid = '';
	} else {
		$Itemid = '&Itemid='. $Itemid;
	}

	$link = sefRelToAbs( 'index.php?option=com_content&task=view&id='. $row->id . $Itemid );
	?>
	<td class="latestnews<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
		<img src="http://www.playnow.no/spillefilm_icon.png"><a href="<?php echo $link; ?>" class="latestnews<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
			<?php echo $row->title; ?></a>
	</td>
	<?php
}
?>
Slik ser det ut nå

Image

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Fri May 16, 2008 10:39 am
by johneliassen

Code: Select all

  <td class="latestnews<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
   <img src="http://www.playnow.no/spillefilm_icon.png"><a href="<?php echo $link; ?>" class="latestnews<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
     <?php echo $row->intro; ?>
     <?php echo $row->title; ?></a>
  </td>
Har prøvd ulike slike kombinasjoner, men får det ikke til å fungere. Har sett i andre filer også om det er mulig å hente bildet ut fra noe sted, men finner ingen passende moduler på siden vår som kan erstatte noen av kodene her.

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Fri May 16, 2008 10:54 am
by jenscski
Hvis jeg ikke husker helt feil så kan modulen newsflash vise introteksten og bilder. Så bruk den som utganspunkt for det du prøver å oppnå.

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Fri May 16, 2008 4:00 pm
by johneliassen
jenscski wrote:Hvis jeg ikke husker helt feil så kan modulen newsflash vise introteksten og bilder. Så bruk den som utganspunkt for det du prøver å oppnå.
Jeg bruker newsflash på siden også, men den tar utgangspunkt i mye javascript å da vet jeg ikke hvilke koder jeg skal klippe og lime hvor for å få den til å fungere desverre. Men tusen takk for tipset, skal se nærmere på det.

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Thu Jun 05, 2008 2:21 pm
by johneliassen
Etterlyser fortsatt dette.. :)
Jeg fant mod_roklatestnews_2.0.1_j10 som i det minste viser introtekst, men selv om jeg har bilde i introteksten så vil den ikke vise bildet.

Link til roklatestnews_2.0.1: http://extensions.joomla.org/component/ ... Itemid,35/

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Thu Jun 05, 2008 3:31 pm
by sone12
Har du prøvd D4J Content Listing Module? Mulig du kan hacke litt slik at den viser de siste nyhetene. Den skal kunne vise artikkler i katogorier, seksjoner, newsflash blant annet.
http://extensions.joomla.org/component/ ... Itemid,35/

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Thu Jun 05, 2008 6:03 pm
by johneliassen
sone12 wrote:Har du prøvd D4J Content Listing Module? Mulig du kan hacke litt slik at den viser de siste nyhetene. Den skal kunne vise artikkler i katogorier, seksjoner, newsflash blant annet.
http://extensions.joomla.org/component/ ... Itemid,35/
Jeg prøvde denne, den viser tittel og bilde, og det fungerte i-og-for seg genialt. Så jeg takker så mye for tipset ditt :)

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Thu Jun 05, 2008 6:22 pm
by sone12
johneliassen wrote: Jeg prøvde denne, den viser tittel og bilde, og det fungerte i-og-for seg genialt. Så jeg takker så mye for tipset ditt :)
Så bra...da løste det seg eller?

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Thu Jun 05, 2008 8:50 pm
by johneliassen
sone12 wrote:
johneliassen wrote: Jeg prøvde denne, den viser tittel og bilde, og det fungerte i-og-for seg genialt. Så jeg takker så mye for tipset ditt :)
Så bra...da løste det seg eller?
Den fungerte som sagt fint, å viser nå også introtekst :)

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Fri Jun 06, 2008 1:03 am
by johneliassen
Beklagelig nok viser det kun ett innlegg. Modul-parameterene tillater justering av dette, men uansett om jeg har 2 eller 12 i parameteret "Item Count" så vises kun den første artikkelen som ble lagt til. Litt kjipt, trodde dette skulle fungere :'( Hadde jeg bare vist hva jeg måtte ha endret i selve php-filen for å få 5 stk listet nedover så hadde det vært flott.

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Fri Jun 06, 2008 6:14 am
by sone12
Du har ikke tilfeldigvis typisk satt den til å vise artikkler fra en katogori og at du kun har en artikkel i den katogorien foreksempel?

Re: mod_latestnews med bilde og introtekst

Posted: Fri Jun 06, 2008 5:12 pm
by johneliassen
sone12 wrote:Du har ikke tilfeldigvis typisk satt den til å vise artikkler fra en katogori og at du kun har en artikkel i den katogorien foreksempel?
Nei jeg har valgt seksjon, og i seksjonen har jeg to publiserte nyheter med siste publiserte som første i listen. Det kom seg etterhvert, hvorfor vet jeg absolutt ikke for jeg gjorde ingen forandringer den kom bare frem på siden etterhvert.. :-[