Page 1 of 1

Q. componento pavadinimo keitimas admin panel

Posted: Mon Sep 08, 2008 8:59 pm
by sarelis
ver. 1.0.15
mintis -> kadangi pas vartotoja totalus 0 anglų kalboje, tai nusprendžiau admin panelėje pakeisti kaikurių komponentų pavadinimus, kad įkirstu apie ką kalba.
klausimas-> ar galiu pakeisti defaultiniu (NEWS, FAQ, NEWSFLASHES) komponento pavadinimą jei jis jau yra suinstaliuotas į serveri? kaip?
--
ačiū