Merħba Għall-Joomla! Malta

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Sun Oct 23, 2005 8:54 pm

Inselmilkom u nixtieq nagħtikom Merħba għal dan il-forum bil-lingwa Maltija. Il-forum se jiġi updatjat dalwaqt. Biss għalissa nixtieq nistieden lil min għandu xi idea jew jixtieq jikkontribwixxi għal dan il-progett sabiex jibatli messagg privat. Ma ddumux ma tisimgħaw min għandi.

Saħħa
Last edited by umek on Mon Oct 24, 2005 11:06 am, edited 1 time in total.

fraki
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Tue Nov 01, 2005 10:38 pm

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by fraki » Tue Nov 01, 2005 10:42 pm

Merhba shiebi. Prosit ta' l-inizjativa, nawguralek hafna. Prosit ukoll ghad developers ta' Joomla (Good job Joomla developers), bqajt imprezjonat fuq ix-xoghol taghhom. Keep it up. :)

Frankie

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Thu Nov 03, 2005 8:33 am

Grazzi tal-kummenti tieghek  :)
Last edited by umek on Tue May 16, 2006 1:06 pm, edited 1 time in total.

drtanz
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 415
Joined: Tue Sep 20, 2005 7:02 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by drtanz » Thu Nov 03, 2005 1:44 pm

Yo, just biex nghidilkom hello jien Malti wkoll hehe, umek kont san alwigi int? u fraki taf lil david farrugia?

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Thu Nov 03, 2005 4:31 pm

hi jp ... ijwa qed ngħarfek hehe, sena ikbar minni inti.

Taf lil xi Maltin li jużaw Joomla? Jien kont qed naħseb forsi nagħmel translation tiegħu. Pero l-ewwel ħaġa li ġejja ser tkun bot fejn fit-tiny MCE editor se jkun hemm l-ittri Maltin.
Last edited by umek on Tue May 16, 2006 1:07 pm, edited 1 time in total.

drtanz
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 415
Joined: Tue Sep 20, 2005 7:02 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by drtanz » Thu Nov 03, 2005 5:09 pm

hi ian ija naf ohraj li qed juzawh, tal genn il bot jigi kieku, jien qed naghmel is site tal KDZ http://www.kdz.org.mt fuq bazi volontarja ovvjament, u jkun vera utli kieku ghax ikollna xi kliem bil-Malti fis-site. Ma nafx forsi tkunx tixtieq tghini wkoll filkaz kellimni ta u prosit ta l-inizjattiva ;)

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Thu Nov 03, 2005 6:15 pm

Jekk ikollok xi problema waqt li tkun qed tagħmilha ippostja hawn u ngħinek żgur (iftaħ topic ġdid filkas), u fejn ma nafx jien żgur li ssib xi ħadd jgħinek f' komunita' ta' 10,000 ruħ!.

Rigward it-traduzzjoni naħseb li l-aħjar ħaga li nagħmlu għalissa hija l-bot, għaliex traduzzjoni ta' l-administration panel u hekk ma għandniex bżonn urġentament. Biss xi darba rrid nagħmlu żgur u jkun parti mil-joomfish.

Ma nafx jekk segwejtx x'qed jigri dan l-aħħar: meta n-nies upgradjaw għal 1.0.3 il-joomfish ma baqax jaħdem. Għalhekk fir-roadmap hemm imniżżel ċar li l-proġett se jassigura li jibqa' compatable ma' numru ta' komponents ... l-ewwel fosthom joomfish. Għalhekk għalissa jaqbel li nistennew il-verżjoni 1.1 li bħalissa qeda Alpha biex tiġi stable.

ian
Last edited by umek on Thu Nov 03, 2005 6:19 pm, edited 1 time in total.

User avatar
ganniterix
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Mon May 15, 2006 2:31 pm
Location: Malta
Contact:

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by ganniterix » Mon May 15, 2006 2:39 pm

Heh,

L-ewwel nett ghadni skantat li hawn forum bil-malti fuq Joomla! Skoprejt Joomla ftit granet ilu u qed nahsibha biex naqleb is-site tieghi minn drupal ghalih.  La hawn bil-malti ha niprova nistaqsi lilkom l-ewwel.

Nixtieq inkun naf minn fejn nista nnizzel il-beta version 1.5. Kont qed infittex mal-modules u ghandi bzonn nuza LDAP. Pero fil- 1.0.8 jidher limitat, u l-module li sibt hu tal-1.5. Fuq il-front page hemm suppost li gie released diga l-1.5, f'April, imma mid-dehra wehel :)

Any ideas kif se nnizzel Joomla 1.5 ha nkun nista nkompli nesperimenta?

10x!

Keep it up!

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Mon May 15, 2006 2:57 pm

mela,

Verżjoni BETA tal-1.5 għad ma hemmx għar-raġuni li huwa għadu fl-ALPHA stage. Dan kien qiegħed fuq il-forge (forge.joomla.org) bl'isem ta' Joomla! 1.1 (għalkemm bħalissa ma nisatx insibu  ???) biss il-BETA huwa mistenni iktar tard. Ifhem ... huwa vera li kellu joħroġ f'dik id-data imma la ma qed inħalsu xejn hux ;)

Jiena naħseb li il-1.0.8 huwa inqas limitat mill-1.5 għar-raġuni li għad hemm bosta Komponents li ma humiex kompatibbli mal-1.5.

Rigward l-estenzjoni tal-Malti, din suppost se tkun lesta sal-aħħar ta' Awwissu għar-raġuni li wara l-eżamijiet suppost se nibni sit bilingwali. Dan se jkun ovjament kompatibbli mal-Joom!fish.
Last edited by umek on Tue May 16, 2006 1:07 pm, edited 1 time in total.

User avatar
ganniterix
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Mon May 15, 2006 2:31 pm
Location: Malta
Contact:

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by ganniterix » Tue May 16, 2006 12:01 pm

Heh,

Il-bicca hi li jien propju l-LDAP ghandi bzonn  :D Multilingual support mhux l-ikbar ugiegh ta ras li ghandi.

Still, meta tlesti mix-xoghol li qed tghamel tkun addition valida ghal joomla  :)

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Tue May 16, 2006 1:04 pm

Ifhem milli qed nara fl-extensions dak il-module li hemm tal-LDAP mhux li huwa xi perfett e.

Filkas ippostja fil-main forums, xi ħadd jirrispondik mal-ewwel żgur.
Last edited by umek on Tue May 16, 2006 1:18 pm, edited 1 time in total.

dragunu
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Tue Dec 19, 2006 10:22 pm

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by dragunu » Tue Dec 19, 2006 10:24 pm

Hello l-ahwa. Jien bniedem gdid fil-joomla. Prosit tassew lil Ian ta l-inizjattiva u xoghol.

Jien William, u kont fl-istess sena ta Ian san alwigi.

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Mon Feb 12, 2007 8:29 am

Grazzi will.

Dominicanroger
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 13
Joined: Mon Feb 19, 2007 2:31 pm
Location: Santo Domingo, Dominican Republic

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by Dominicanroger » Fri Feb 23, 2007 11:20 pm

Hi umek

Don't know this is the right place in the maltese forum but I'm looking for a translation maltese.php, maltese.ignore.php and maltese.xml for multilingual page.

Thank you
(Hope you understand english)

Roger

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Sat Feb 24, 2007 8:46 am

The current version is a beta one for 1.0.8 (maltese.php only). As I think that you are aware of, the language files have been updated since then.

The thing is that we are still waiting for the Maltese Language official body to agree on a number of technical computer terms in Maltese. Unfortunatly this process takes time. They were supposed to make an official seminar on these issues and come up with official Maltese equivalents inorder to avoid the large variances on technical terms.

For example in my transaltion for e-mail I was suggested to use ittra-e. However nobody uses ittra-e! There are some journalists which write it as emejl ... and others would simply opt for email.   

Once they are done we can work on the jos 1.0.12 and 1.5 language packs and publish them on the extensions site.

Dominicanroger
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 13
Joined: Mon Feb 19, 2007 2:31 pm
Location: Santo Domingo, Dominican Republic

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by Dominicanroger » Sat Feb 24, 2007 1:08 pm

Hi umek,
thanks for your post.
OK I'm waiting for the translation of Joomla! 1.0.12

But I think the word e-mail is a problem in much languages. For exemple german is simple not using a different word the sme in english but some people write E-mail or email. In spanish different which country, in Spain correo electronico some use e-correo but more and more people also in the carribbean (where I live) use the english word.

An other thing, german and spanish have two different versions formal and informal.

Because I'm working in a multilingual project it is not simple to get exactly the right translation. But it is a chance for foreign persons to visit this websites.

Good luck for your work and give me a repley

Roger

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Sat Feb 24, 2007 1:12 pm

Yes that's why we have the Akkademja ta' l-Malti which is in charge of these standards.

Just one question ... if you don't understand Maltese how come you'll need it ?

rgrds.

Dominicanroger
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 13
Joined: Mon Feb 19, 2007 2:31 pm
Location: Santo Domingo, Dominican Republic

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by Dominicanroger » Sat Feb 24, 2007 1:17 pm

Hi Umek,

Good question, we are working for  multilingul project. That means we must make for many languages a website. Thn different person can write or translate content. It's a little bit like wikipedia.

Of course we do't speak all languges.

Roger

HawVer
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 46
Joined: Mon Sep 05, 2005 9:54 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by HawVer » Thu May 31, 2007 11:39 am

The Maltese people are very kind people. Everyone is speaking english! Very handy. We had a great holiday.  ;D  8) Good luck with this forum!

Btw. I can't hear the word Harbour Cruise any more.

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Thu May 31, 2007 1:31 pm

Good to hear you had a greate time over here hehe!

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Thu May 31, 2007 8:13 pm

HawVer wrote: Btw. I can't hear the word Harbour Cruise any more.
I would like to excuse myself on behalf of the Maltese people for the irritation caused by people trying to sell time shares to tourists hehe.

stoneferry
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 58
Joined: Sun Jan 21, 2007 11:14 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by stoneferry » Tue Jun 05, 2007 4:54 pm

Aw Umek, ghandek xi novita fuq il-maltese.php tal-Joomla 1.012? Il-verzjoni tahdem fuq 1.012?

Tista tghidli xi kliem is-socjeta tal-Malti sa jaghzlilna?

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Fri Jun 08, 2007 11:11 pm

Bhalissa l-verzjoni alpha qieghda fuq http://www.ksu.org.mt. Biss certu kliem ghandu bzonn jigi aggornat u barra minn hekk dan huwa propjeta' tal-Kunsill mhux tieghi. Tul ix-xaharejn li gejjin se jkun hemm ammont sostanzjali ta' tibdil fuq dak is-sit peres li ghadu kemm tela' ezekuttiv gdid.

Irrid jew le, peres li t-tezi tieghi li se naghmel is-sena d-diehla se tkun imsejsa fuq il-Joomla 1.5, sa bhal dan z-zmien sena zgur li se jkun hemm verzjoni stabbli ta' malti.php ghal 1.5.

Ovjament peres li kif tista' tara d-dibattitu fuq jekk il-Joomla 1.5 hux ser ikun b' xejn taht il-GPL jew taht xi forma ta' licenzja bi hlas ghadu ghaddej bhalissa, wiehed irid jara kif se tigi konkluza din l-affari.

Tispicca kif tispicca l-bicca, jiena bla ebda dubju ta' xejn lest li nhallas halli jkolli il-Joomla 1.5 stabbli :D

tisljiet.
Last edited by umek on Fri Jun 08, 2007 11:17 pm, edited 1 time in total.

User avatar
dattard
Joomla! Ace
Joomla! Ace
Posts: 1023
Joined: Tue Apr 11, 2006 7:29 pm
Contact:

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by dattard » Fri Jun 08, 2007 11:26 pm

Jien malti ukoll bilhaqq ...
https://www.collectiveray.com - We make Joomla and WordPress Easy: Tutorials, Tips and Tricks, Lots of Free Modules incl. Easy Paypal, Popin Window, Random Flash, Google AdSense, Slide Menu (dropdown), 2CO / Paypal payment, [youtube] module, and more!

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Fri Jun 08, 2007 11:30 pm

Hawn mhux hazin Maltin juzaw Joomla! ta' ... biss bir-rispett kollu lejn kullhadd ovjament, hafna minnhom qas idea m' ghandhom ta' webstandards u hekk.

Dattard qed niehu gost li inti ma' intix wiehed minnhom :)
Last edited by umek on Fri Jun 08, 2007 11:33 pm, edited 1 time in total.

User avatar
dattard
Joomla! Ace
Joomla! Ace
Posts: 1023
Joined: Tue Apr 11, 2006 7:29 pm
Contact:

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by dattard » Fri Jun 08, 2007 11:34 pm

Thanks :) Togobni is site tal ksu ukoll :)

Jekk ikollok bzonn ktibt module helu jien, Featured Articles jismu ... tih daqqa t'ghajn fuq il website jekk trid. Jekk taghmilli review, imqar semplici taghmilli pjacir ;)
https://www.collectiveray.com - We make Joomla and WordPress Easy: Tutorials, Tips and Tricks, Lots of Free Modules incl. Easy Paypal, Popin Window, Random Flash, Google AdSense, Slide Menu (dropdown), 2CO / Paypal payment, [youtube] module, and more!

umek
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 71
Joined: Wed Oct 05, 2005 11:48 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by umek » Fri Jun 08, 2007 11:49 pm

lestha ... l-anqas haga hehe.

Qed ninduna li bhali thobb taqra l-affarijiet ta' Barrie North.

Tal-KSU minghajr Dynamic Page Titles u SEF eh ... imma xorta ghandha Google listing incredibilment tajjeb. Dan hu dovut l-iktar ghaliex is-sit ilu jezisti hafna snin issa (mhux bil-Joomla ovjamnet) u ghal l-ammont kbir ta' links li fih kemm. Ukoll t-template hija maghmula ghal IE 6 biss, haga li hemm bzonn tigi rrangata.

Ija rajtu dak il-module interessanti ... qisu il-Featured Property li hemm fil-Hot Property ta' mosets.

Il-module li jitfa' random flash li hemm f' tal-KSU jien ghamiltu wkoll ... ifhem cucata ta' bicca random generator u case statement. Suppost issa t-tezi se jkun fijha bicca Joomla sura nies ta' nies ... nisperaw
Last edited by umek on Fri Jun 08, 2007 11:57 pm, edited 1 time in total.

unmann
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Wed Jul 12, 2006 10:38 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by unmann » Thu Oct 04, 2007 3:28 pm

Hi there, I was just wondering if there was any news on the Maltese version of Joomla??
Thanks in advance and sorry for posting here - Not quitesure what the subject is ???
unmann

triggeru571
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 28
Joined: Sun May 28, 2006 7:46 am

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by triggeru571 » Wed Feb 06, 2008 9:14 am

Hello Hello,

Prosit tal-innizjattiva. L-ewwel darba li rajta dint it-thread u ili membru ta Joomla mill 2006. Hi JP. Kif inti? Suppost kellna niltaqaghu.

kevin.carbonaro
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 7
Joined: Fri Jun 29, 2007 9:35 pm

Re: Merħba Għall-Joomla! Malta

Post by kevin.carbonaro » Thu Aug 14, 2008 7:09 pm

Jien Malti wkoll :)

Nintroduci ruhi, Kevin Carbonaro u missejt -il wiehed u tletin sena :) (faqqa subajk!) LOL

Ilni nuzah zmien mhux hazin Joomla... iktar minn sena, u nista nghid li huwa l-ahjar soluzzjoni biex ikollok website dinamika.

Imissna nifthemu ftit u norganizzaw xi attivita biex niltaqghu, u forsi min jaf, ikun hemm min hu interessat juri xi demostrazzjoni ta kif juza Joomla.

Sahha,

Kevin Carbonaro


Post Reply

Return to “Maltese Forum”