Page 1 of 1

Joomla 1.6.1

Posted: Tue Mar 08, 2011 7:54 am
by Zello
Joomlaprojektet meddelar att till Joomla 1.6.1 nu finns tillgänglig för nedladdning.
Detta är en säkerhetsutgåva.

Mer information med länkar till originalartikel & nedladdning finns här:
http://www.svenskjoomla.se

[EDIT]
Nu finns nya språkfilen för nedladdning.