Page 1 of 1

Joomla 3.0.1 och svensk språlfil

Posted: Tue Oct 09, 2012 9:08 pm
by Zello
Joomla 3.0.1 har i dag släppts.
Mer information och uppdaterad språkfil finns på www.svenskjoomla.se

Viktigt att notera är att det INTE går att uppdatera från 3.0.0 till 3.0.1 utan att installera en så kallad "Hot Patch". mer info om detta finns i artikeln.