Page 1 of 1

Joomla 3.4.0 har släppts

Posted: Wed Feb 25, 2015 7:47 pm
by sgagner
Idag släpptes Joomla 3.4.0 som är den första i raden av uppdateringar som inte längre följer den "gamla" metoden där x.5 alltid var utgåvan med långtidssupport.
Numera gäller att den senaste utgåvan har långtidssupport.

Nyheter i denna utgåva är:
1: En mindre ansiktslyftning av backend
2: Möjlighet att redigera moduler från frontend
3: Komponenten Länkar är borttagen
4: Ny metod för Google NoCaptcha integrerad
... plus en del annat man inte ser såsom bättre integration av Composer etc.