Page 1 of 1

blank sida backend för ArtBanner

Posted: Sun Apr 20, 2008 12:07 pm
by choomla
Något lustigt har hänt med ArtBanner hos oss. Vi kan se "Clients" och "Categories", men när vi försöker nå "Banners" eller "Information" får vi bara upp en vit ruta?!?

Bannern som ligger syns fortfarande...