Page 1 of 1

Itemid=99999999-buggen

Posted: Tue Apr 22, 2008 12:20 pm
by Poeten
Våra långa texter som är sidbrytna drabbas av Itemid=99999999-buggen: http://forum.joomla.org/index.php/topic ... #msg725867

Jag har försökt rätta till koden i index.php men misslyckas. Antagligen stupar jag på min dåliga engelska... Någon här som kan förklara vilken kod som ska ersättas med vad?

Tack på förhand!

Re: Itemid=99999999-buggen

Posted: Tue Apr 22, 2008 1:24 pm
by Zello
Hej!

Jag vet inte riktigt vad det handlar om för bugg och vad som händer men det som skrivs i den tråd som du refererar till är att den här kodsnutten (snipplet)

Code: Select all

if ( !$Itemid ) {
// when no Itemid give a default value
	$Itemid = 99999999;
}
Ska flyttas så att den ligger under/efter denna

Code: Select all

/** do we have a valid Itemid yet?? */
if ( $Itemid === 0 ) {
	/** Nope, just use the homepage then. */
	$query = "SELECT id"
	. "\n FROM #__menu"
	. "\n WHERE menutype = 'mainmenu'"
	. "\n AND published = 1"
	. "\n ORDER BY parent, ordering"
	;
	$database->setQuery( $query, 0, 1 );
	$Itemid = $database->loadResult();
}

Re: Itemid=99999999-buggen

Posted: Tue Apr 22, 2008 2:02 pm
by Poeten
Tack Olle! :)

Buggen gör så att det endast första sidan är åtkomlig i texter som är uppdelade på flera sidor när SEO är på.

Fler än jag måste ha stött på det här av er här i forumet! Eller? Som tur är fungerar det när man flyttar koden till rätt ställe i index.php.