Page 1 of 1

Databasinställning?

Posted: Mon May 12, 2008 7:57 am
by paus
Vilken kodning ska jag använda för en joomla 1.0.15? Vilken kollation för MySQL-uppkoppling och vilken kodning för databasen?
Bild 1.png