Page 1 of 1

Installationspaket saknas i Tiny MCE

Posted: Mon Jan 04, 2010 9:34 pm
by hanskar
När jag skall installera tiny mce får jag följande de felmeddelande:

"FEL: Kunde inte hitta en XML installationsfil i paketet."

Har även försökt installera JCE Adminstration men då får jag följande felmeddelande:

"Editor is not set as the default WYSIWYG Editor in the Joomla! Configuration."

Någon som kan hjälpa mig?

Re: Installationspaket saknas i Tiny MCE

Posted: Mon Jan 04, 2010 10:38 pm
by Zello
"Editor is not set as the default WYSIWYG Editor in the Joomla! Configuration."

detta är inget felmeddelande utan bara ett meddelande om att du inte satt JCE som din standardeditor.

Re: Installationspaket saknas i Tiny MCE

Posted: Mon Jan 04, 2010 11:18 pm
by lammet
Hej..

Eller... så kan det vara så att zip-filen först måste packas upp lokalt för att sedan välj lämplig zip-fil att installera.

M.v.h. Lammet

Re: Installationspaket saknas i Tiny MCE

Posted: Mon Jan 04, 2010 11:29 pm
by hanskar
Hur sätter jag JCE som standardeditor.

Re: Installationspaket saknas i Tiny MCE

Posted: Tue Jan 05, 2010 6:45 pm
by Zello
I globala inställningarna