Byt/uppgradera från din existerande Mambosajt till Joomla!

Diskutera frågor rörande installation, backup och säkerhet avseende Joomla! 1.0.

Moderators: chrille, Zello

Forum rules
Forumregler
Locked
User avatar
Palleplut
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 16
Joined: Mon Aug 22, 2005 6:53 pm
Location: Sweden

Byt/uppgradera från din existerande Mambosajt till Joomla!

Post by Palleplut » Sun Sep 25, 2005 7:17 pm

Jag gjorde en svensk översättning av beskrivningen hur man uppgraderar till Joomla!. Håll till gogo! :)
Mod anmärkning: Har ändrat rubrik med tillstånd av trådskaparen.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by LorenzoG on Wed Sep 28, 2005 4:47 am, edited 1 time in total.

 
User avatar
Palleplut
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 16
Joined: Mon Aug 22, 2005 6:53 pm
Location: Sweden

Re: Svensk översättning av "Migrationg to Joomla!"

Post by Palleplut » Tue Sep 27, 2005 9:14 pm

Byt/uppgradera från din existerande Mambosajt till Joomla!

Dessa instruktioner är en översättning till svenska av innehållet på:
http://help.joomla.org/content/view/818/181/

När du vill  byta till Joomla! från en tidigare version av Mambo, måste du följa Mambos uppgraderingsplan till minst version 4.5.2 och därefter byta upp dig till Joomla!.

Innan du börjar bör du:

• Samråda med dina uppdragsgivare om uppgraderingen.
• Testa uppgraderingen på en separat installation innan du kör skarpt. Du bör även involvera dina uppdragsgivare i testet.
• Det går inte att säga för många gånger: SÄKERHETSKOPIERA INNAN! Det gäller både filer, system och databaser.
• Bestäm en tidpunkt när det stör normala verksamheten minst. Meddela sedan dina uppdragsgivare om när uppgraderingen kommer äga rum och hur länge systemet kommer vara ”offline”.
• Förbered en säkerhetsplan så du, i händelse av problem, kan gå tillbaka till utgånsläget och reda ut problemen utan ytterliggare störningar.

Så, du har nu din plan klar och har fått uppdragsgivarens godkännande? Bra. Då är det dags att gå vidare.

• Kopiera Joomla!-filerna (med hjälp av FTP) till en ny katalog under web-roten.
• Radera Joomla! ”/installation”-katalogen
• Kopiera din Mambo ”configuration.php” till din Joomla! katalog. Ändra raderna ”$mosConfig_absolute_path” och ”$mosConfig_live_site” så de passar den nya placeringen.
• Kopiera Mambo-katalogerna med Templates, Components, Modules, Mambots och Lagnuages till motsvarande kataloger i Joomla!.
• Lägg in justeringen (se nedan) till alla dina administrerings templates.
• Titta på din nya sajt i webläsaren.

När du är nöjd och allt fungerar som det ska, arkivera din existerande sajt och flytta Joomla! katalogen till originalsajtens plats eller använd webserverns Alias-funktion.

Uppdatering av databasen
Trots att det inte finns några databas ändringar som är nödvändiga så har vi lagt till ett uppdateringsscript i Joomla!-katalogen (/installation/sql/migrate_Mambo4523_to_Joomla_100.sql) som uppdaterar administrerings-templaten och avpublicerar en module som hör till MamboForge.

Notera att du antingen måste köra uppdateringsskriptet eller lägga in template-justeringen (se nedan) för att Administreringen skall fungera korrekt.

Härda Joomla!
Både Mambo och Joomla! emulerar en PHP inställning kallad ”register_globals = on”. Detta anses vanligen vara en icke önskvärd inställning i modern webapplications design. Den önskade inställningen är ”register_globals = off”. Även om den inte botar allt, så hindrar den åtminstone en del problem i form av attacker på grund av buggar eller dålig progrmkod.

För att åtgärda detta, döp om filen ”globals.php” till ”globals.php-on” och därefter döper du om filen ”globals.php-off” till ”globals.php”.

Tyvärr kan vi inte garantera att alla tredjeparts-tillägg kommer fungera efter dett eftersom en del tillverkare kan ha förutsett att register_globals är satt till ON.

Joomla! med PHP 5 och MySQL 4.1
MySQL 4.1 förutsätter att mysqli biblioteken används för åtkomst av databasen. För att kunna installera och använda Joomla! under denna konfiguration, döp om filen ”database.php” till ”database.mysql.php” och därefter döper du om filen ”database.mysqli.php” till ”database.php”.

Funderingar du kanske har
Kan jag bara kopiera Joomla!-filerna över min Mambo-katalog?
Ja, men vi rekommenderar att du gör detta på en testinstallation först. Kom ihåg att säkerhetskopiera dina filer innan du gör någonting.
När du kopierar över redan existerande filer, komihåg att kontrollera att alla filer verkligen byts ut. Du kan ha fått överföringsfel som du kanske inte sett.

Sajtens förstasida är tom efter installationen
Kontrollera så du verkligen har raderat installationskatalogen. On du loggar ur som administratör bör du få en varning om katalogen fortfarande finns kvar.

Justering av Administrator templaten
Observera att dessa instruktioner inte gäller om du har installerat Joomla! 1.0.1 eller senare eftersom vi har inkluderat en modifierad ”mambo-admin” och ”mambo_admin_blue” template. Så du kan med andra ord helt bortse från dessa instruktioner.

Eftersom vi har infört output buffert i Administratorn måste alla existerande Administrator templates ändras lite grann för att fungera med Joomla!.
Öppna templatens index.php i en editor. Leta reda på raden som ser ut så här:

getPath( 'admin' )) {
  require $path;
} else {
echo "\r\n
\r\n";
}
?>

Ersätt den med denna kod:Spara filen.

(Översättning till svenska av Anders Florinus)

 

Locked

Return to “Installation, backup och säkerhet”