Page 1 of 1

Joomla Live Chat...

Posted: Tue Jan 08, 2008 8:27 pm
by pmg
Någon som har erfarenhet av denna komponent, och vet hur man får till att det meddelas med en signal när någon går in i chattrummet för att ställa en fråga?

Re: Joomla Live Chat...

Posted: Mon Apr 13, 2009 6:18 pm
by pmg
Ok kaiser32,
Thanks, i will have a look at it.

Re: Joomla Live Chat...

Posted: Mon Jan 25, 2010 3:02 pm
by oggchat
OggChat.com is another live chat software solution that works well with Joomla.