Page 1 of 1

Community Builder och registrering

Posted: Fri May 22, 2009 3:02 pm
by rocketvenus
Hej!
Jag vill att alla mina medlemmar skall ha behörighet "author". Kan man ställa in det via Community Builder? Som siten fungerar nu blir alla bara "registered" och jag vill inte behöva sitta och ändra medlemmar till att kunna skriva.

Eller finns det annat sätt att lösa det på?