Page 1 of 1

Attend Events konfirgurering

Posted: Fri Oct 22, 2010 10:09 am
by bjornhermansson
Hej!
Jag har inastallerat Attend Events och allt fungerar fint tills anmälaren skall få bekrfätelsemail.
Det enda då som kommer med är namn, epost och antal personer.

Alla valmöjligheter och vad man egentligen har bokat finns ej med. Enligt instruktioner skall jag lägga till kod {data} i mailet och det skall då hämtas automatiskt, men det gör den ej.

Jag har hittat denna kod:

// send confirmation email to the registrant
if ($eSess["confirmEmailSend"]) {
$mail = mosCreateMail($mailFrom,$fromName,$eSess["confirmEmailSubject"],$eSess["confirmEmailMsg"]);
$mail->AddAddress($row->email);
$mail->IsHTML(true);
$mail->Send();
} // send confirm

Men vet inte om det är ngt där som skall ändras eller om det är felprogrammerat någon annanstans.

Någon som har lösningen? ???