Page 1 of 1

Visa olika bilder i samma template!?

Posted: Mon Sep 03, 2007 11:26 pm
by ankhare
Finns det någon som kan hjälpa mig till hur man kan visa olika bilder i en template baserat på vilken sida som visas?

Templaten ser schematiskt ut så här:

vänsterspalt | mittspalt | högerspalt

Det jag vill åstadkomma är att när en bestämd sida laddas i mittspalten så vill jag att en bestämd bild laddas i högerspalten. Typ produkter exempelvis - text om bil, bild på bil osv.

Har försökt att leta bland extentions men hittar inget så enkelt som jag är ute efter dvs att koppla en bestämd bild till en bestämd sida.

Re: Visa olika bilder i samma template!?

Posted: Tue Sep 04, 2007 5:19 am
by Mackelito
Det du gör är att du visar det i modules. Du kan du i Backend välja på vilken sida de olika modulerna ska visas på

Re: Visa olika bilder i samma template!?

Posted: Tue Sep 04, 2007 5:54 am
by ankhare
Finns det någon speciell modul som visar bilder eller får jag helt enkelt göra en? Tror inte jag riktigt förstår konceptet till fullo så att säga - är för mycket nybörjare  ;) Ska undersöka saken men du får gärna förklara mer!

Re: Visa olika bilder i samma template!?

Posted: Tue Sep 04, 2007 5:59 am
by Mackelito
Om du tex kör zoom som galleri så finns det speciella moduler.. men annars om det gäller att visa artiklar (som kan innehålla bilder) så kan du använda lite olika... eller så kan du göra en egen module genom att klicka på "New"