Page 2 of 2

Re: Cần hỗ trợ chỉ dẫn làm web joomla

Posted: Wed Dec 13, 2017 9:41 am
by quanflorita
em không biết là joomla thì chạy trên hosting window hay lunix

Re: Cần hỗ trợ chỉ dẫn làm web joomla

Posted: Wed Jan 31, 2018 7:30 am
by tnt-iamtuan
tự học trên [youtube] rất tốt đó bạn

Re: Cần hỗ trợ chỉ dẫn làm web joomla

Posted: Wed Jan 31, 2018 4:34 pm
by gachbetongnhe
Cho em hỏi Joomla nên bắt đầu thế nào? Em quen dùng với plugin thì Joomla có hỗ trợ kiểu này không ạ>

Re: Cần hỗ trợ chỉ dẫn làm web joomla

Posted: Sat Aug 25, 2018 11:59 am
by dongnghi10
Cái gì mới tìm hiểu thì cũng mông lung thôi à, vấn đề là bạn chịu khó tìm hiểu đến đâu và thực hành nhiều thế nào thôi..

Re: Cần hỗ trợ chỉ dẫn làm web joomla

Posted: Sun Feb 03, 2019 11:44 am
by hlbdvn
Cùng học hỏi lẫn nhau. :D

Re: Cần hỗ trợ chỉ dẫn làm web joomla

Posted: Sat Aug 03, 2019 3:56 am
by Steven888
Nếu bạn đã quen với việc làm web wordpress rồi thì bạn cứ tìm hiểu Joomla dần dần cũng quen à. :D. Mình cũng mới lọ mọ chuyển từ wordpress qua một thời gian, vẫn đang mò dần. :D