Page 1 of 1

Fix Lỗi Kết Quả Tìm Kiếm Không Hiển Thị Tiếng Việt

Posted: Sat Oct 14, 2017 8:57 am
by bakedbun
Mình sử dụng Joomla toàn bộ bằng tiếng Anh kèm package tiếng Việt để hiển thị ra front-end bên ngoài (dùng falang để dịch các articles, menu, modules...). Hiện tại phần search cứ bị lỗi, không thể tìm kiếm bằng tiếng Việt, tất cả cá từ khoá bằng tiếng Việt đều không cho ra kết quả mặc dù mình front-end hiển thị mặc định là tiếng Việt.

tất cả các từ khoá tiếng anh khi search đều cho ra kết quả kể cả mình đang dùng tiếng Việt.

ACE giúp mình vấn đề này với! :'(

Re: Fix Lỗi Kết Quả Tìm Kiếm Không Hiển Thị Tiếng Việt

Posted: Sun Oct 15, 2017 5:17 pm
by leedat
em cũng hóng