Page 1 of 1

Thêm image New trong phần nội dung mới!

Posted: Fri Mar 30, 2007 2:24 am
by Bill_Tit
Các bác cho em hỏi với, em muốn thêm một biểu tượng New(image hoặc text) để thông báo là tin tức mới thì làm thế nào? mình có thể đặt thời gian cho nó tự mất đi (ví dụ em muốn để nó trong vòng 2 ngày rồi tự mất đi có được không). Em thấy trong forum này có image New rồi nhưng những bài mới mình phải đọc rồi mới hết.

Thanks các bác nhiều.