Page 1 of 1

Làm sao để chèn script mà chỉ chạy mỗi khi vào Read more?

Posted: Sun Jun 10, 2007 3:51 pm
by iTech
Cho mình hỏi muốn chạy 1 script mỗi khi mở Full Article (Read more) thì vào đâu chèn? Không biết cái mos Main Body nằm ở file nào  :-[
Cảm ơn!

Re: Làm sao để chèn script mà chỉ chạy mỗi khi vào Read more?

Posted: Mon Jun 11, 2007 9:00 am
by jcisio
Theo lẽ thường có lẽ hàm mosMainBody() nằm trong includes/frontend.php hoặc includes/joomla.php
Còn muốn làm cái kia, bạn tạo một cái mambot cho content, bắt sự kiện onPrepareContent và kiểm tra nếu biến $task=='view' thì hiển thị cái script đó.

Re: Làm sao để chèn script mà chỉ chạy mỗi khi vào Read more?

Posted: Mon Jun 11, 2007 1:27 pm
by iTech
:( Phải rắc rối thế à.
Mình không biết tạo file php và xml cho mambot thế nào mà tìm trong frontend.php với joomla.php hoa cả mắt không biết phần hiển thị bài viết nằm ở chỗ nào  :-\
Bạn có thể nói cụ thể cách chèn script hoặc tạo mambot được không?
Cảm ơn!

Re: Làm sao để chèn script mà chỉ chạy mỗi khi vào Read more?

Posted: Mon Jun 11, 2007 3:27 pm
by jcisio
iTech wrote: :( Phải rắc rối thế à.
Mình không biết tạo file php và xml cho mambot thế nào mà tìm trong frontend.php với joomla.php hoa cả mắt không biết phần hiển thị bài viết nằm ở chỗ nào  :-\
Bạn có thể nói cụ thể cách chèn script hoặc tạo mambot được không?
Cảm ơn!
Muốn không rắc rối cũng dễ òm. Trong Joomla! 1.0.12 bạn sửa lại tập tin mambots/content/mosimage.php (cái mambot này thường được publish rồi, sửa lại nó cho nhanh), ở ngay phần đầu chương trình chính (dưới khai báo global gì gì đó), bạn sửa lại dữ liệu là xong. Thí dụ bạn ghi thêm cái này

Code: Select all

 $row->text .= "<script src='something'></script>";
chẳng hạn.

Re: Làm sao để chèn script mà chỉ chạy mỗi khi vào Read more?

Posted: Wed Jun 13, 2007 8:03 am
by iTech
Cảm ơn bạn nhiều nhưng có lẽ để mình tự mày mò thêm xem sao, cách đó hình như không áp dụng được trong trường hợp của mình.