Page 1 of 1

lỗi cài đặt joomla 1.0.12

Posted: Thu Jul 05, 2007 8:21 am
by ThienLong
mình vừa mới up jomla lên chạy link setup thì gặp luôn 1 số lỗi ngay bước đầu tiên :
trong mục  Required Settings Check:
  PHP version >= 4.1.0  Yes
  - zlib compression support Available
  - XML support Available
  - MySQL support Available
configuration.php Writeable
Session save path Unwriteable
Not set
còn mục Security Check nó thông báo "Joomla! RG_EMULATION setting is `ON` instead of `OFF` in file globals.php
`ON` by default for compatibility reasons"
Recommended Settings Check:
Directive        Recommended              Actual
Safe Mode:                   OFF:          ON
Display Errors:           ON:                OFF
File Uploads:                     ON                  ON
Magic Quotes GPC:       ON:             ON
Magic Quotes Runtime:     OFF:         OFF
Register Globals:           OFF:               OFF
Output Buffering:         OFF:               OFF
Session auto start:         OFF:               OFF
Register Globals Emulation: OFF:         ON

ai giúp mình fĩx mấy cái lỗi này với

Re: lỗi cài đặt joomla 1.0.12

Posted: Thu Jul 05, 2007 8:35 am
by thegioiphatminh
Tốt nhất là bạn không nên xài HOST này vì nó có
SAFE MODE = ON
Về sau cài các component/module... rất khổ
Session save path    Unwriteable
Register Globals Emulation: OFF:            ON
2 cái này thì còn dễ sửa hơn chút

Xem thêm bài:
Chú ý khi mua Host cho Joomla!

Re: lỗi cài đặt joomla 1.0.12

Posted: Fri Jul 06, 2007 1:43 pm
by ThienLong
cam' ơn lời khuyên của bạn nhưng bạn có thể giúp mình config 2 cái lỗi :
Session save path    Unwriteable
Register Globals Emulation: OFF:            ON
Thanks

Re: lỗi cài đặt joomla 1.0.12

Posted: Wed Jul 11, 2007 5:20 pm
by canh_nguyen
ThienLong wrote: cam' ơn lời khuyên của bạn nhưng bạn có thể giúp mình config 2 cái lỗi :
Session save path    Unwriteable
Register Globals Emulation: OFF:            ON
Thanks
Contact bên host kêu họ OFF nó đi.