Page 1 of 1

Sắp xếp category tại các vị trí khác nhau trên site ?

Posted: Thu Jul 05, 2007 2:13 pm
by mastermilan
Ai biết cách sắp xếp 1 category tại các vị trí khác nhau trên site nhỉ ?

Ví dụ đặt tại Left đặt tại Right đặt tại Footer.....

Giúp mình gấp với

Re: Sắp xếp category tại các vị trí khác nhau trên site ?

Posted: Thu Jul 05, 2007 2:21 pm
by jcisio
mastermilan wrote: Ai biết cách sắp xếp 1 category tại các vị trí khác nhau trên site nhỉ ?

Ví dụ đặt tại Left đặt tại Right đặt tại Footer.....

Giúp mình gấp với
Bạn tìm hiểu về module đi...

Re: Sắp xếp category tại các vị trí khác nhau trên site ?

Posted: Thu Jul 05, 2007 5:24 pm
by mastermilan
nghĩa là sao ?

Biến category thành module để xếp ?  ???

Re: Sắp xếp category tại các vị trí khác nhau trên site ?

Posted: Fri Jul 06, 2007 6:29 am
by jcisio
mastermilan wrote: nghĩa là sao ?

Biến category thành module để xếp ?  ???
Muon hien thi tai vi tri nao do la chuc nang cua module, khong phai cua cat.

Re: Sắp xếp category tại các vị trí khác nhau trên site ?

Posted: Fri Jul 06, 2007 6:57 am
by mastermilan
Co module nay nhưng tiếc là không thật đầy đủ chức năng :

http://extensions.joomla.org/component/ ... Itemid,35/